Du är här

2017-05-25

Rethinking Care: Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2017

Rethinking Care Sweden AB ("Rethinking Care") publicerar härmed
delårsrapport för första kvartalet 2017.Rapporten finns tillgänglig
via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se.
Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 531 KSEK.
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 886
KSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,37 SEK

Resultat Periodens resultat dividerat med antal aktier vid årets slut. Per
per aktie: den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i Rethinking Care
Sweden

AB till 10 457 978 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
(balansomslutning).

· Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till cirka 84 %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

· Rethinking Care Sweden AB blir omgående största ägare i CareFindy
AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB ("GWS").
GWS överlåter 65 % av aktierna i CareFindy AB till Rethinking Care,
som avser att utveckla konceptet inom ramen för sin verksamhet.
Tjänsten CareFindy erbjuder information om kvalitetsgraderade sjukhus
i hela världen samt assistans med navigering till dessa baserat på
användarens position vid ett eventuellt tillbud eller olycka.

· Agilit Svenska AB ("Agilit") tecknar avtal om samarbete med Polar
Cape Consulting AB inom applikationsutveckling. Rethinking Care
rekryterar Annika Kortell Stenmark som projektledare för att öka
utvecklingstakten av IT-verktyg och portaler.

· Friskare på jobbet Norden AB ("Friskare på jobbet") samt Ljung &
Sjöberg AB och Dignita Systems AB inleder samarbete för att utveckla
ett erbjudande till företag som önskar komma till rätta med
alkoholproblem på arbetsplatser.

· Läkartid nu Nordic AB tecknar avtal om leverans av medicinska
onlinekonsultationer med Nordic Loss Adjusting AB för kunder med
sjukvårdsförsäkringar i Nordeuropa Försäkring AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Säkravård Norden AB ingår avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och
MAIDEN General Försäkrings AB om leverans av skaderegleringstjänster
för den svenska marknaden.

· Rethinking Care följer sin expansionsplan och startar ett helägt
norskt dotterbolag, Curando AS, samt rekryterar Asbjørn Sørfonden
från Transmedica AS till affärsområdeschef för att utveckla och leda
bolaget.

· Rethinking Care samlar tre av sina dotterbolag under det nya
varumärket Curando och skapar samtidigt en gemensam sälj- respektive
leveransorganisation.

· Rethinking Care publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
Årsredovisningen finns att tillgå på bolagets hemsida
(www.rethinkingcare.se).

· Friskare på jobbet tecknade avtal med Global Fastighetsservice AB,
Jeeves Information Systems AB och Hubbr AB avseende leverans av
digitala lösningar för företagshälsa och intentionsavtal med Tydliga
AB avseende försäljning av företagshälsa. Tillsammans med Tydligas
180 försäkringsförmedlare stärker Friskare på jobbet sin säljstyrka
och marknadsföring av nya digitala företagshälsotjänster.

· Agilit fick i uppdrag av en av Sveriges största leverantörer av
medicinsk service att utveckla webbaserade lösningar som gör det
möjligt för patienterna att själva både boka samt av- och omboka sina
undersökningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD
Telefon: 046-38 67 41
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj
2017 kl. 09.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett
helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och
"Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso-
och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är
enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av
IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på
www.rethinkingcare.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rethinking-care/r/rethinking-care-sweden-ab-pu...
http://mb.cision.com/Main/14897/2273232/679464.pdf
http://mb.cision.com/Public/14897/2273232/9da4fdbcea68d0c5.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.