Du är här

2017-05-19

Rethinking Care: Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal om digitala lösningar för företagshälsa och medic...

Rethinking Care Sweden AB:s ("Rethinking Care") dotterbolag Friskare
på jobbet Norden AB ("Friskare på jobbet") och Agilit Svenska AB
("Agilit") har tecknat fem nya avtal. Tre av avtalen avser leverans
av digitala lösningar för företagshälsa till Global Fastighetsservice
AB ("Global"), Jeeves Information Systems AB ("Jeeves") och Hubbr AB
("Hubbr"). Härutöver har Friskare på jobbet tecknat ett
intentionsavtal med Tydliga AB ("Tydliga") avseende försäljning av
företagshälsa och Agilit ett avtal om leverans av IT-lösning till en
av Sveriges största leverantörer av medicinsk service. Totalt
beräknat ordervärde för de tecknade avtalen uppgår till minst fyra
miljoner SEK årligen.

Global är ett av Stockholms äldsta och största lokalvårdsföretag.
Global har tecknat avtal med Friskare på Jobbet avseende tjänsten
Sjuk- och Friskanmälan i syfte att stödja arbetsgivaren och de
anställda i att hantera och minska sjukfrånvaron samt identifiera
tidiga signaler på ohälsa.

Jeeves är ett IT-bolag som tillhandahåller ERP-system i moln. Jeeves
har tecknat avtal med Friskare på jobbet avseende tjänsten
HealthWatch för företag. HealthWatch är ett verktyg för att proaktivt
främja organisatorisk och individuell hälsa samt utgöra underlag för
systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hubbr arbetar med rekrytering, bemanning, säljstöd och
marknadsundersökningar. Hubbr har tecknat avtal med Friskare på
jobbet avseende tjänsterna Sjuk- och Friskanmälan och Rådgivning med
Onlinekonsultationer. Friskare på jobbet kommer också att bistå med
rehabiliteringsstöd vid behov.

Avtalen med Global, Jeeves och Hubbr kan liknas vid ramavtal med
abonnemangskostnad per tjänst, medarbetare och månad. Avtalen löper
på ett år med tre månaders uppsägningstid samt automatisk årsvis
förlängning vid ej uppsägning i de båda första fallen. Avtalet med
Hubbr kan sägas upp efter sex månader från produktionssättning och då
med en månads uppsägningstid. Vid ej uppsägning löper det i
ytterligare sex månader. Per den 1 juni 2017 är leveransen igång för
dessa tre avtal som initialt tillsammans beräknas ge 200 000 SEK per
år för de digitala tjänsterna.

Tydliga har totalt 180 försäkringsförmedlare spridda på 37 orter i
Sverige. Friskare på jobbet har tecknat ett Letter of Intent med
försäkringsgruppen om samarbete kring företagshälsorelaterade
tjänster och produkter. Samarbetet går ut på att Tydliga marknadsför
Friskare på jobbets produkter och tjänster gentemot små och
medelstora företag. Bearbetning kommer att ske mot befintliga och nya
kunder inom Tydligagruppen. I överenskommelsen ingår att senast den
31 augusti 2017 skall parterna ingå slutligt samarbetsavtal som
väntas löpa på tre år med sex månaders uppsägning med automatisk
årsvis förlängning. Ett slutligt avtal kan enligt ledningsgruppen
beräknas generera 3,9 miljoner SEK årligen. Innan avtalet ingås ska
Friskare på jobbet utbilda och certifiera cirka 14
försäkringsförmedlare i att kunna sälja Friskare på jobbets tjänster.
Tillsammans med Tydliga stärker Friskare på jobbet sin säljstyrka och
marknadsföring av nya digitala företagshälsotjänster.

Rethinking Cares IT-bolag Agilit har tecknat ett avtal med en av
Sveriges största leverantörer av medicinsk service. Agilit har fått
uppdraget att utveckla webbaserade lösningar som gör det möjligt för
patienterna att själva både boka samt av- och omboka sina
undersökningar. I avtalet finns också möjlighet för ett vidare
samarbete efter avslutat utvecklingsarbete. Delar av funktionaliteten
kommer också att kunna användas av andra aktörer inkluderat
offentliga sjukhus. Av hänsyn till en pågående upphandling utelämnas
namnet på beställaren för närvarande. Avtalet avser ett
utvecklingsarbete vars ordervärde i nuvarande stadium inte går att
beräkna.

Mattias Johansson, Affärsområdeschef, VD Friskare på jobbet,
kommenterar:

"Vi märker en ökad medvetenhet på marknaden om arbetsmiljöns betydelse
för lönsamheten. Vi är glada att kunderna nu börjar välja oss när de
behöver smarta och effektiva lösningar för att kunna möta kraven
kring arbetsmiljö och hälsa. Avtalen med Global, Jeeves och Hubbr
kommer att ge såväl oss som kunderna underlag att planera framtida
satsningar inom hälsa och arbetsmiljö träffsäkert."

Fredrik Thafvelin, VD Rethinking Care, kommenterar:
"De avtal som Friskare på jobbet och Agilit nu slutit är viktiga
genombrott både för vår digitala företagshälsa och för våra
IT-verktyg för vården. Vi hoppas också att vårt samarbete med Tydliga
och deras 180 försäljare kommer bidra till en väsentligt ökad
säljkraft. Avtalet om IT-utveckling av smarta bokningslösningar till
privat leverantör av medicinsk service är intressant också eftersom
det kan öppna upp för uppdrag från den offentliga vården."

Läs mer om oss på www.curando.se och www.agilit.se
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.com
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj
2017 kl. 14.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett
helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och
"Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso-
och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är
enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av
IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på
www.rethinkingcare.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rethinking-care/r/rethinking-care-sweden-ab-s-...
http://mb.cision.com/Main/14897/2269735/677138.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.