Du är här

2016-02-15

Revenio Group Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Kasvu ja kannattavuus vuonna 2015 jatkuivat vahvana

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 15.2.2016 kello 9:00

Revenio Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Revenio Group Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013
(liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan
julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan
tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuulta 2015. Tämä tiedote on tiivistelmä
Revenio Group Oyj:n tammi-joulukuun 2015 tilinpäätöstiedotteesta, joka on
luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-
tiedostosta. Tilinpäätöstiedote 2015 on saatavilla myös Revenion
verkkosivuilla osoitteessawww.revenio.fi.

Kasvu ja kannattavuus vuonna 2015 jatkuivat vahvana, erityisesti Yhdysvaltojen
markkinat vetivät

Tammi-joulukuu 2015 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

* Liikevaihdon kasvu jatkui ja kannattavuus kehittyi erinomaisesti vuonna
2015, huolimatta kasvupanostuksista
* Liikevaihto oli 20,3 (16,0) miljoonaa euroa, kasvua 26,3 %
* Liiketulos oli 5,8 (4,4) miljoonaa euroa, kasvua 30,5 %
* Yhdysvaltojen markkinat kasvoivat orgaanisesti 24,4%
* Osakekohtainen tulos, jatkuvista toiminnoista 0,61 (0,47) euroa
* Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli
0,85 (-0,09) euroa
* Joulukuussa Revenio kertoi tytäryhtiönsä Icaren lanseeraavan tammikuussa
Euroopan markkinoille uuden Icare ic100-silmänpainemittarin, joka korvaa
vuonna 2003 markkinoille tuodun Icare TA01i-silmänpainemittarin
* Joulukuussa tiedotettiin Revenio Group Oyj:n markkina-arvoluokituksen
muutoksesta "Pienet yhtiöt" -luokasta "Keskisuuret yhtiöt" -luokkaan.
Muutos astui voimaan 4.1.2016.
* Hallituksen esitys tiistaina 15.3.2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle
osingoksi on 0,70 (0,45) euroa. Ehdotettava osakekohtainen osinko sisältää
vuoden 2015 aikana myytyihin liiketoimintoihin liittyviä kertaluonteisia
eriä, joiden osuus maksettavasta osingosta on 0,15 euroa.

Loka-joulukuu 2015 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot:

* Liikevaihto oli 5,5 (5,0) miljoonaa euroa, kasvua 10,4 % ja liiketulos 1,2
(1,3) miljoonaa euroa, laskua 5,2 %
* Revenion Terveysteknologia -segmentin liikevaihto kasvoi 10,4 %, ollen 5,5
(5,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,8 (1,6) miljoonaa euroa, kasvua
13,4 %.
* Osakekohtainen tulos, jatkuvista toiminnoista 0,14 (0,15) euroa

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR

-----------------------------------------------------------------------------------
| 1.1-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Muutos-% |
| Liikevaihto, konserni 20,3 16,0 26,3 |
| Liiketulos, konserni 5,8 4,4 30,5 |
| Liikevaihto, Terveysteknologia 20,3 16,0 26,3 |
| Liiketulos, Terveysteknologia 7,4 5,4 37,6 |
| Laimentamaton tulos/osake 0,61 0,47 28,6 |
| Laimennettu tulos/osake 0,61 0,47 28,6 |
| Liiketoiminnan rahavirta 4,9 3,6 37,0 |
| 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %-:köä |
| Omavaraisuusaste, % 81,6 62,4 19,2 |
| Nettovelkaantumisaste, % -48,3 -22,4 25,9 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2016

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan
säilyvän hyvällä tasolla kasvupanostuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara kommentoi vuoden 2015 tulosta:

"Revenion hyvä vuosi 2015 konkretisoitui huomattavaan myynnin kasvuun ja
vahvaan jalansijaan Yhdysvaltojen markkinoilla. Numeroiden valossa vuosi 2015
oli jatkumoa hyvälle kehityksellemme: liikevaihto kasvoi 26,3 ja liikevoitto
30,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä heijastelee kasvavaa
markkinaosuuttamme silmänpaineenmittauksen kärkiyhtiönä. Vuoden aikana saimme
myyntiluvat Icare TA01i:lle sekä Kiinassa että Brasiliassa, mikä luo
kasvupotentiaalia näillä uusilla markkinoilla. Uusien astmaan ja ihosyöpään
liittyvien tuoteaihioiden suunnitelmallinen eteneminen luo puolestaan
erinomaiset edellytykset saavuttaa tavoitteemme olla maailman kärkiyhtiö
seulontateknologioissa.

Vuosi 2015 käynnistyi uudella organisaatiorakenteella, kun Revenio Research Oy
aloitti virallisesti toimintansa. Se, että eriytimme uusien aihioiden
tutkimus- ja kehitystyön operatiivisesta toiminnasta, antaa meille entistä
paremmat mahdollisuudet viedä kehitysaihioitamme järjestelmällisesti
eteenpäin; toisaalla liiketoimintaa tekevät yhtiömme voivat keskittyä jo
olemassa olevan tuotekannan myyntiin ja markkinointiin.

Kaikki tiimimme ovat tehneet hyvää työtä ja voimme olla tyytyväisiä kuluvan
vuoden saavutuksiimme. Maailman markkinajohtajan aseman saavuttaminen
valitsemissamme seulontateknologioissa vaatii kuitenkin jatkuvaa ponnistelua
sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen että myynnin, markkinoinnin ja laadun
osa-alueilla. Osana tätä tavoitetta olemme rekrytoineet lisää henkilöstöä
etenkin silmällä pitäen tulevia tuotelanseerauksia ja uusia markkina-alueita.
Alan parhaille osaajille tarjoamme haasteellisia ja kansainvälisiä tehtäviä
terveysteknologiasektorin huipulla.

Yli 40 prosenttia maailman kaikista terveysteknologiatuotteista myydään
Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ovat myös Revenion tärkein markkina-alue, noin 50
prosentin osuudella liikevaihdostamme.

Icaren TA01i:n päivitetty versio, Icare ic100, sai CE- merkinnän Eurooppaan ja
sitä kautta myyntiluvan EU-maihin. Tämän uuden tuotteen lanseeraus ja myynnin
käynnistyminen ajoittuivat alkuvuoteen 2016. Icare ic100 on ollut meille
merkittävä kehityspanostus ja odotamme sen korvaavan vaiheittain tulevien
vuosien aikana vuonna 2003 markkinoille tuodun Icare
TA01i-silmänpainemittarin. Myös anturimyynti jatkoi vahvaa kasvuaan, ollen
noin 35 prosenttia edellisvuotta suurempi. Anturimyynnin merkityksen
arvioidaan kasvavan edelleen laitemyynnin kasvun ja laitteiden yhä
lisääntyvän aktiivisen käytön myötä.

Jätimme perusteellisen valmistelun jälkeen syyskuussa myyntilupahakemuksen
Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaiselle FDA:lle kotimittauksiin tarkoitetulle
Icare HOME -silmänpainemittarille. Icare sai FDA:lta kysymyslistan
marraskuussa. Kysymykset olivat luonteeltaan rutiininomaisia selvennyksiä ja
lisäanalyyseja. Niihin vastattiin katsauskauden jälkeen helmikuussa 2016.
Olemme valmistautuneet myynnin käynnistämiseen Yhdysvalloissa välittömästi
myyntiluvan saamisen jälkeen. Myös Icaren uudelle Icare ic100
-silmänpainemittarille on jätetty myyntilupahakemus Yhdysvaltoihin. Uskomme
saavamme myyntiluvan molemmille tuotteille vuoden 2016 aikana.

Olemme myös vahvistaneet Icaren Yhdysvaltojen organisaatiota vastaamaan
markkina-alueen kasvunäkymiä palkatessamme Yhdysvaltoihin talouspäällikön
sekä Icare HOME -silmänpainemittarin lanseeraukseen erikoistuvan
tuotemarkkinointipäällikön. Myös suuri osa omasta työpanoksestani kohdistuu
USA:n markkinoille ja olenkin työskennellyt siellä toukokuun alusta Raleighin
perustetussa toimipisteessämme.

Osteoporoosin mittalaite Oscare Sono® myyntityön painopiste oli vuonna 2015
jälleenmyyjien ja loppuasiakkaiden paikantamisessa. Myynti oli vielä
vähäistä, mutta kehitys oikean suuntaista. Uskon käynnissä olevien
toimenpiteiden ja tuoteparannusten kasvattavan laitteen myyntiä vuonna 2016.

Revenio Researchin tuoteaihioiden kehitystyö astman ja ihosyövän
tunnistamiseen, potilaslähtöiseen seulontaan ja seurantaan etenee
suunnitellusti. Suhtaudun positiivisesti näiden tuoteaihioiden tulevaisuuteen
ja uskon, että voimme jo vuoden 2016 aikana kertoa tarkemmin molempien
tuoteaihioiden tuotteistamisesta ja globaalista lanseerausaikataulusta.
Terveysteknologia-segmentin sisällä investoimme vuoden 2015 aikana 1,5
miljoonaa euroa tuotekehityshankkeisiin, jotka eivät kuulu Icaren
tuoteperheisiin.

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on olla maailman kärkiyhtiö
valitsemissamme seulontateknologioissa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii
meiltä kannattavaa kasvua, mitä olemme pystyneet toteuttamaan jo usean vuoden
ajan. Icaren menestyksen tukeminen muun muassa jatkuvalla tuotekehityksellä
on tärkeä osa strategiassamme. Lisäksi meidän tulee vahvistaa asemiamme
lisensioinnin, tuotteistuksen ja kaupallistamisen sekä yritysostojen kautta.

Suuri kiitos menestyksestämme kuuluu sitoutuneelle henkilöstöllemme sekä
kumppaneillemme ympäri maailmaa. Osakkeenomistajillemme lämmin kiitos heidän
luottamuksestaan toimintaamme kohtaan."

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja median edustajille
järjestetään 15.2.2016 kello 10.00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaali on
nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi tilaisuuden
päättymisen jälkeen.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen
terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti
patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat
Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53 %:sti omistettu Oscare Medical
Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja
maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä
terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta
kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti
käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä
sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden
fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen
ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 20,3 miljoonaa euroa,
liikevoiton ollessa 28,4 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on
listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Revenio Group Oyj Tilinpäätös 2015
http://hugin.info/151657/R/1985993/728523.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Revenio Group Corporation via Globenewswire

HUG#1985993

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.