Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Revenio Group Oyj: Yhtiökokouskutsu

Revenio Group Oyj, P?rssitiedote, 23.2.2016 klo 13.30

YHTI?KOKOUSKUTSU

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti?kokoukseen,
joka pidet??n tiistaina 15.3.2016 klo 17.00 osoitteessa Finlandia-talo,
Veranda 2 Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sis??nk?ynti M4 ja K4).
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ??nestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 15.30.

Ennen kokouksen alkua klo 16.00 Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka
Salovaara Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hild?n, Revenio Research
Oy:n tuotekehitysjohtaja Ari Kukkonen sek? Revenio Research Oy:n
tuotekehitysp??llikk? Ville-Pekka Sepp? pit?v?t esityksen Revenio -konsernin
tuotekehityshankkeista. Kokouksen j?lkeen on kahvitilaisuus, jossa
osakkenomistajilla on mahdollisuus tavata Revenio -konsernin toimitusjohtajia
sek? johtoryhm?n j?seni?.

A. Yhti?kokouksessa k?sitelt?v?t asiat

Yhti?kokouksessa k?sitell??n seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen j?rjest?ytyminen

3. P?yt?kirjantarkastajien ja ??ntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. L?sn? olevien toteaminen ja ??niluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinp??t?ksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esitt?minen

- Toimitusjohtajan katsauksen esitt?minen.

7. Tilinp??t?ksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton k?ytt?minen ja osingonmaksusta p??tt?minen

Hallitus ehdottaa yhti?kokoukselle, ett? vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,70
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
t?sm?ytysp?iv?n? 17.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pit?m??n yhti?n
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, ett? osinko maksetaan 24.3.2016.

9. Vastuuvapaudesta p??tt?minen hallituksen j?senille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen j?senten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
p??tt?minen

11. Hallituksen j?senten lukum??r?st? p??tt?minen

12. Hallituksen j?senten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta p??tt?minen

Hallitus ehdottaa, ett? tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen
laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, ett? tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen p??tt?m??n omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, ett? yhti?kokous valtuuttaa hallituksen p??tt?m??n enint??n
795.392 oman osakkeen hankkimisesta yhdess? tai useammassa er?ss? yhti?n
vapaalla omalla p??omalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhti?n p??omarakenteen kehitt?miseksi,
yrityskauppojen tai muiden j?rjestelyiden rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinj?rjestelmien toteuttamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mit?t?it?v?ksi.

Osakkeita voidaan hankkia s??nnellyll? markkinalla niill? markkinapaikoilla,
joiden s??nt?jen mukaan yhti? saa k?yd? kauppaa omilla osakkeillaan. T?ll?in
osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhti?n
osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, ett? hankittavien
osakkeiden v?himm?ishinta on osakkeen alin julkisessa kaupank?ynniss?
noteerattu markkinahinta ja enimm?ishinta on osakkeen korkein julkisessa
kaupank?ynniss? noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2017 saakka. T?m? valtuutus
kumoaa yhti?kokouksessa 19.3.2015 p??tetyn hankintavaltuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen p??tt?m??n osakeannista sek? optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, ett? yhti?kokous valtuuttaa hallituksen p??tt?m??n enint??n
795.392 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhti?lain 10
luvun 1 ?:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisi? oikeuksia (mukaan
lukien optio-oikeudet) yhdess? tai useammassa er?ss?.

Valtuutusta esitet??n k?ytett?v?ksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
j?rjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhti?n osakepohjaisten
kannustinj?rjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen p??tt?miin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sis?lt?v?n hallitukselle oikeuden p??tt?? kaikista
osakeannin sek? mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
m??r?. Valtuutus sis?lt?? my?s oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sek?
uusien osakkeiden antamisen ett? yhti?n hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2017 saakka. T?m? valtuutus
kumoaa yhti?kokouksessa 19.3.2015 p??tetyn valtuutuksen p??tt?? osakeannista
sek? osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Kokouksen p??tt?minen

B. Yhti?kokousasiakirjat

Edell? mainitut yhti?kokouksen asialistalla olevat p??t?sehdotukset sek? t?m?
kokouskutsu ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessawww.revenio.fi. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sis?lt??
tilinp??t?ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeist??n 23.2.2016.
P??t?sehdotukset ja muut edell? mainitut asiakirjat ovat my?s saatavilla
yhti?kokouksessa, ja niist? sek? t?st? kokouskutsusta l?hetet??n pyydett?ess?
j?ljenn?kset osakkeenomistajille. Yhti?kokouksen p?yt?kirja on n?ht?vill?
edell? mainituilla internet-sivuilla viimeist??n 29.3.2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhti?kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2016
rekister?ity Euroclear Finland Oy:n pit?m??n yhti?n osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h?nen henkil?kohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister?ity yhti?n osakasluetteloon.

Yhti?n osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhti?kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeist??n 10.3.2016 klo 16.00, mihin
menness? ilmoittautumisen on oltava perill?. Yhti?kokoukseen voi
ilmoittautua:

a) yhti?n internet-sivujen kauttawww.revenio.fi

b) s?hk?postitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi tai
d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhti?kokous, ?yritie 22, 01510
Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydess? tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkil?tunnus, osoite, puhelinnumero sek? mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkil?tunnus. Osakkeenomistajien Revenio Group
Oyj:lle luovuttamia henkil?tietoja k?ytet??n vain yhti?kokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekister?intien k?sittelyn yhteydess?.
Osakkeenomistajan, h?nen edustajansa tai asiamiehens? tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pysty? osoittamaan henkil?llisyytens? ja /tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekister?idyn osakkeen omistaja

Hallintarekister?ityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhti?kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella h?nell? olisi
oikeus olla merkittyn? Euroclear Finland Oy:n pit?m??n osakasluetteloon
3.3.2016. Osallistuminen edellytt?? lis?ksi, ett? osakkeenomistaja on n?iden
osakkeiden nojalla tilap?isesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pit?m??n
osakasluetteloon viimeist??n 10.3.2016 klo 10.00 menness?.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta t?m? katsotaan
ilmoittautumiseksi yhti?kokoukseen.

Hallintarekister?idyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyyt?m??n hyviss? ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekister?itymist?
tilap?iseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhti?kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteis?n tulee ilmoittaa
hallintarekister?idyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhti?kokoukseen, merkitt?v?ksi tilap?isesti yhti?n osakasluetteloon
viimeist??n edell? mainittuun ajankohtaan menness?.

3. Asiamiehen k?ytt?minen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhti?kokoukseen ja k?ytt?? siell? oikeuksiaan
asiamiehen v?lityksell?. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett?v? p?iv?tty
valtakirja, tai h?nen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mik?li osakkeenomistaja osallistuu
yhti?kokoukseen usean asiamiehen v?lityksell?, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileill? olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydess? ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydet??n toimittamaan alkuper?isin? Revenio Group
Oyj, Yhti?kokous, ?yritie 22, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
p??ttymist?.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhti?kokouksessa l?sn? olevalla osakkeenomistajalla on yhti?kokouksessa
osakeyhti?lain 5 luvun 25 ?:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
k?sitelt?vist? asioista.

Revenio Group Oyj:ll? on kokouskutsun p?iv?n? 23.2.2016 yhteens? 7.953.928
osaketta, jotka edustavat yht? monta ??nt?.

Vantaalla 23.2.2016

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS

Lis?tietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusv?lineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainv?lisill? markkinoilla toimiva suomalainen
terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti
patentoituun silm?npaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat
Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sek? 53 %:sti omistettu Oscare Medical
Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisen? nimitt?j?n? on seulonta, seuranta ja
maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannuss??st?hin ennaltaehk?isev?
terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta
kasvua. Revenion tavoitteena on kehitt?? entist? tehokkaampia ja helposti
k?ytt??notettavia menetelmi? tunnistaa kansanterveydellisesti merkitt?vi?
sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden
fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosy?v?n ja astman tunnistaminen
ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 20,3 miljoonaa euroa,
liikevoiton ollessa 28,4 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on
listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ss?.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Revenio Group Corporation via Globenewswire

HUG#1988486

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.