Du är här

2016-02-16

Rezidor Hotel Group: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-December 2015

Fjärde kvartalet 2015

* RevPAR för jämförbara hotell under hyres- och managementavtal ökade med 5,6
%. Tillväxten var ett resultat av ökade genomsnittliga rumspriser och ökad
beläggningsgrad.
* Intäkterna ökade med 7,3 % till 255,4 MEUR (238,0). Ökningen var främst
hänförlig till en stark RevPAR-utveckling och avgiftsintäkter av
engångskaraktär om 4,7 MEUR. Intäkterna för jämförbara hotell ökade med 7,3
%.
* EBITDA uppgick till 32,5 MEUR (14,8) och EBITDA-marginalen ökade till 12,7
% (6,2). Ökningen är främst hänförlig till den starka utvecklingen av
intäkterna, lägre netto-kostnader för hotellet i Lyon som är stängt för
renovering samt omvärderingen av en investering i Beijing som innehas för
försäljning.
* EBIT uppgick till 22,3 MEUR (0,5) och EBIT-marginalen ökade till 8,7 %
(0,2). EBIT påverkades vidare av lägre kostnader för nedskrivningar jämfört
med föregående år.
* Resultat efter skatt uppgick till 14,3 MEUR (-0,9).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,08 EUR
(-0,01).
* 865 nya rum kontrakterades (2 011), 1 375 nya rum togs i drift (941), och
981 rum lämnade systemet (401).

Tolv månader 2015

* RevPAR för jämförbara hotell ("L/L") ökade med 5,1 %.
* Intäkterna ökade med 6,4 % till 997,0 MEUR (937,3). Intäkterna för
jämförbara hotell ökade med 5,3 %.
* EBITDA uppgick till 101,1 MEUR (71,3) och EBITDA-marginalen ökade till 10,1
% (7,6).
* EBIT uppgick till 57,3 MEUR (30,7) och EBIT-marginalen ökade till 5,7 %
(3,3).
* Resultat efter skatt uppgick till 34,2 MEUR (14,2).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,20 EUR
(0,09).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,8 MEUR (41,2).
* 7 936 nya rum kontrakterades (6 557), 4 152 nya rum togs i drift (3 536)
och 2 133 rum lämnade verksamheten (2 204).
* Styrelsen föreslår en utdelning om 0,07 EUR (0,03) per aktie.

--------------------------------------------------------------------
| MEUR Kv4 2015 Kv4 2014 Helår 2015 Helår 2014 |
| Intäkter 255,4 238,0 997,0 937,3 |
| EBITDA 32,5 14,8 101,1 71,3 |
| EBIT 22,3 0,5 57,3 30,7 |
| Resultat efter skatt 14,3 -0,9 34,2 14,2 |
| EBITDA-marginal, % 12,7 % 6,2 % 10,1% 7,6 % |
| EBIT-marginal, % 8,7 % 0,2 % 5,7 % 3,3 % |
--------------------------------------------------------------------
VDs kommentar

Stora framsteg mot en ökad lönsamhet under 2015

"RevPAR-tillväxt och förbättringar av marginalerna fortsatte under fjärde
kvartalet, och bidrog till ett förbättrat resultat för helåret. Resultatet
påvisar definitivt de framsteg vi har gjort mot målet att förbättra
EBITDA-marginalen inom ramen för Route 2015. År 2015 var Rezidors bästa efter
lågkonjunkturen 2007 - EBITDA låg på över 100 MEUR för första gången, och
EBITDA-marginalen uppgick till 10,1 procent.

De strategiska initiativen för intäktsgenerering levererade en ökad
marknadsandel (RGI) för fjärde året i rad, och vår avgiftsbaserade tillväxt
var stark under 2015: med 7 900 kontrakterade och 4 200 öppnade rum. Det var
inte bara en förbättring jämfört med föregående år, utan Rezidor nådde
dessutom milstolpen om 100 000 rum i drift eller under utveckling.
Portföljförvaltningen bidrog ytterligare till ökad lönsamhet genom
omstruktureringar av vissa hyresavtal i Centraleuropa, samt förlängningen av
flera viktiga hyresavtal i Skandinavien.

På våra hemmamarknader i Norden och Västeuropa fortsatte vi vårt fokus på
investeringar i hyresportföljen. Investeringarna under 2015 uppgick till 7,2
procent av de totala hotellintäkterna, och vi kommer att fortsätta att
uppgradera våra hotell genom en ökad investeringstakt under 2016.

Trots instabiliteten för närvarande på vissa nyckelmarknader och fortsatt
volatilita, externa förhållanden visade Rezidors verksamhet på goda framsteg
under 2015. Vi kommer att fortsätta vår långsiktiga strategi med fokus på
klok utvidgning inom tillväxtmarknaderna, pågående investeringar inom
nyckelmarknaderna och fortsatt optimering av de finansiella marginalerna.

Wolfgang M. Neumann, VD och Koncernchef

Presentation av resultatet för Kv4

Den 16 februari 2016 kl 10:00 (centraleuropeisk tid) presenterar Wolfgang M.
Neumann, VD & Koncernchef, samt vice VD & CFO Knut Kleiven, gemensamt
rapporten och svarar på frågor. För att följa webcasten,
besökwww.investor.rezidor.com.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

----------------------------------------------
| Belgien: +32 2 404 0662 |
| Belgien, gratisnummer: 0800 58032 |
| Sverige: +46 8 5065 3937 |
| Sverige, gratisnummer: 0200 883 440 |
| UK: +44 20 3427 1915 |
| UK gratisnummer: 0800 279 4992 |
| USA: +1 212 444 0895 |
| USA gratisnummer: 1877 280 2342 |
| Frankrike: +33 1 76 77 22 29 |
| Frankrike, gratisnummer: 0805 631 579 |
| Norge: +47 2 316 27 71 |
| Norge, gratisnummer: 800 56053 |
----------------------------------------------
Bekräftelsekod: 3919345.

Besökwww.investor.rezidor.comför en inspelning av presentationen.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2015: 18 mars 2016
Kvartalsrapport Kv1 2016: 21 april 2016
Årsstämma 2016: 21 april 2016
Kvartalsrapport Kv2 2016: 27 juli 2016
Kvartalsrapport Kv3 2016: 25 oktober 2016

För ytterligare information, kontakta:

Knut Kleiven
Vice VD&CFO
Tel: +32 2 702 9244
Fax: +32 2 702 9330
knut.kleiven@carlsonrezidor.com

Andrea Brandenberger
Senior Director
Business Development Strategy&Investor Relations
Tel: +32 2 702 9237
andrea.brandenberger@carlsonrezidor.com

The Rezidor Hotel Group Corporate Office
Avenue du Bourget 44
B-1130 Bryssel
Belgien
Tel: +32 2 702 9200
Fax: +32 2 702 9300

Hemsida:www.rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group

Rezidor är ett hotellföretag som driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn
by Radisson. I februari 2014 offentliggjorde Rezidor tillsammans med Carlson
lanseringen av två nya varumärken: Radisson Red, ett förstklassigt varumärke
inom "Lifestyle Select"-segmentet inspirerad av milleniumgenerationens
livsstil, och Quorvus Collection, en ny generation av distinkta femstjärniga
hotell.

Portföljen utgörs av 457 hotell med över 100 000 rum i drift och under
utveckling i 80 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Rezidors strategi är att växa med management- och franchiseavtal och endast
selektivt med hyresavtal. Strategin är även att växa ytterligare på
tillväxtmarknader.

Rezidor är en del av Carlson Rezidor Hotel Group. För mer information,
besökwww.rezidor.com.

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Rezidor Hotel Group AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 februari 2016 kl 07:30 (centraleuropeisk tid).

Stockholm den 16 februari 2016

Wolfgang M. Neumann
VD & Koncernchef
Rezidor Hotel Group AB

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:

Rezidors Bokslutskommuniké januari - december 2015
http://hugin.info/142138/R/1986295/728710.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire

HUG#1986295

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.