Du är här

2014-04-24

Rezidor Hotel Group: KVARTALSRAPPORT Januari-mars 2014

Första kvartalet 2014

* RevPAR för jämförbara hotell ("L/L") ökade med 5,0 %.
* Intäkterna ökade med 2,1 % och uppgick till 211,4 MEUR (207,1). Intäkterna
för jämförbara hotell ökade med 3,6 %.
* EBITDA uppgick till -0,8 MEUR (-2,8) och EBITDA-marginalen till -0,4 %
(-1,4).
* Resultat efter skatt uppgick till -10,3 MEUR (-11,2).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,07 EUR
(-0,08).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,4 MEUR (-8,4).
* 1 214 nya rum togs i drift och 1 006 nya rum kontrakterades. 802 rum under
managementavtal koverterades till rum under hyresavtal.

Other

* Styrelsen har föreslagit en nyemission om upp till ca 60 MEUR att godkännas
av Årsstämman den 24 april 2014.

-----------------------------------------
|MEUR Kv1 2014 Kv1 2013 |
|Intäkter 211,4 207,1 |
|EBITDAR 61,7 58,7 |
|EBITDA -0,8 -2,8 |
|EBIT -8,5 -10,0 |
|Resultat efter skatt -10,3 -11,2 |
|EBITDAR-marginal, % 29,2% 28,3% |
|EBITDA-marginal, % -0,4% -1,4% |
|EBIT-marginal, % -4,0% -4,8% |
-----------------------------------------
VD-kommentar

Resultatet för första kvartalet översteg föregående års men påverkades
negativt av förstärkningen av euron

"Underliggande RevPAR-trender är fortsatt positiva med den starkaste
tillväxten i Övriga Västeuropa. RevPAR för jämförbara hotell ökade med 5,0 %,
främst till följd av förbättrade genomsnittliga rumspriser. Förstärkningen av
euron mot nordiska och östeuropeiska valutor hade emellertid en negativ
inverkan på RevPAR och intäkterna.

Omsättningen ökade trots detta med 4,3 MEUR jämfört med föregående år, hjälpt
av två nya hyresavtal i Köpenhamn som konverterats från managementavtalt,
samt tidpunkten för infallandet av påsken. Det första kvartalet är
säsongsmässigt årets svagaste och EBITDA uppgick till -0,8 MEUR (-2,8).
EBITDA-marginalen ökade med 1,0 procentenheter till -0,4 % och påverkades
positivt av påsken.

Som nämnts i helårsrapporten för 2013, avslutade vi ytterligare en Asset
Management transaktion i januari med en årlig positiv effekt på EBITDA om ca
1,2 MEUR från och med 2014.

Sett längre in i 2014, även om den ekonomiska och politiska situationen är
fortsatt osäker på vissa marknader, är bokningsläget uppmuntrande och vi är
övertygade om att vi kommer att leverera på våra Route 2015 mål.

För att öka takten i genomförandet av våra viktiga strategiska initiativ och
lönsamhetsinitiativ, har styrelsen föreslagit Årsstämman en nyemission om upp
till ca 60 MEUR. Medlen från nyemissionen kommer att låta Rezidor ta tillvara
på ytterligare möjligheter inom Asset Management, i ökande takt fortsätta
investeringarna i hyresportföljen samt att ytterligare driva på utvecklingen
på tillväxtmarknaderna.

Öppnande av ca 1 200 rum under kvartalet översteg föregående år och vi lade
till ca 1 000 rum till vår pipeline. Samtliga nya rum kontrakterade och
öppnade var under avgiftsbaserade management- eller franchisekontrakt. Ca 800
rum under managementavtal koverterades till rum under hyresavtal fr.o.m. den
1 januari 2014."

Wolfgang M. Neumann, VD&Koncernchef

Presentation av resultatet för Kv 1

Den 24 april 2014 kl 9:00 (centraleuropeisk tid) presenterar Wolfgang M.
Neumann, VD&Koncernchef, samt vice VD&CFO Knut Kleiven, gemensamt rapporten
och svarar på frågor.

För att följa webcasten, besökwww.investor.rezidor.com

-------------------------------------------------------------------------
|För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: |
| |
|Sverige: +46 (0)8 5065 3933 |
|Sverige (gratisnummer): 0200 883 443 |
|Storbritannien: +44 (0)20 3364 5729 |
|Storbritannien (gratisnummer): 0800 279 4842 |
|Frankrike: +33(0)1 70 48 01 66 |
|Frankrike (gratisnummer): 0805 636 389 |
|USA: +1 646 254 3371 |
|USA (gratisnummer): 1877 280 3488 |
-------------------------------------------------------------------------
Bekräftelsekod:3087821

För en inspelning av presentationen, vänligen besökwww.investor.rezidor.com.

Finansiell kalender

Delårsrapport Kv2 2014: 23 juli 2014
Delårsrapport Kv3 2014: 24 oktober 2014

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Rezidor Hotel Group AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 april 2014 kl 07:30 (centraleuropeisk tid).

Stockholm 24 april 2014

Wolfgang M. Nuemann
VD&Koncernchef
Rezidor Hotel Group AB

För ytterligare information, kontakta

Knut Kleiven
Vice VD&CFO
Tel. +32 2 702 9244
Fax: +32 2 702 9330
knut.kleiven@carlsonrezidor.com

Ebba Vassallo
Director, Investor Relations
+32 2 702 9286
+32 2 702 9300
ebba.vassallo@carlsonrezidor.com

The Rezidor Hotel Group Corporate Office
Avenue du Bourget 44
B-1130 Bryssel
Belgien
Tel. +32 2 702 9200
Fax: +32 2 702 9300

Hemsida:www.rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group

Rezidor Hotel Group är en av de mest dynamiska och snabbast växande
hotellföretagen i världen. Koncernen har för närvarande en portfölj med 427
hotell med ca 95 000 rum i drift och under utveckling i 69 länder i Europa,
Mellanöstern och Africa. Rezidor driver kärnvarumärkena Radisson Blu och Park
Inn by Radisson samt Hotel Missoni.

Rezidor är medlem i Carlson Rezidor Hotel Group.

För mer information, besökwww.rezidor.com

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:

Rezidors Kvartalsrapport januari-mars 2014
http://hugin.info/142138/R/1779471/608096.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire

HUG#1779471

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.