Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

RGK: STATENS BETALNINGAR +28 MDR KR 2017, +47 MDR 2018 (NY3)

(Tillägg: från stycke 13)

STOCKHOLM (Direkt) Riksgälden spår att statens betalningar kommer att visa ett
överskott på 28 miljarder kronor 2017 och ett överskott på 47 miljarder
kronor för 2018. För 2019 spås ett överskott på 55 miljarder kronor.

Det skriver Riksgäldskontoret i ett pressmeddelande på onsdagen.

I sin senaste prognos i juni räknade Riksgälden med att statens betalningar
skulle visa ett underskott på 17 miljarder kronor under 2017 och ett
överskott på 124 miljarder kronor 2018.

I juni-prognosen gjordes antagandet att valutaupplåningen för Riksbankens
räkning skulle upphöra, vilket då beräknades sänka lånebehovet 2018 med cirka
105 miljarder kronor. Efter regeringens besked om att Riksbankskommittén
skulle utreda Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning meddelade
dock Riksgälden, den 8 september, att antagandet i juni-prognosen inte längre
är aktuellt.

Riksgälden konstaterar att de starka statsfinanserna leder till att
upplåningen i statsobligationer och realobligationer minskar.
Emissionsvolymerna i statsobligationer sänks till 2 miljarder kronor per
auktion (tidigare 2,5) och volymen realobligationer sänks till 500 miljoner
kronor per auktion (tidigare 750).

"Det höga utnyttjandet av marknadsvårdande repor leder till stora överskott i
likviditetsförvaltningen. För att hantera det sänks emissionsvolymerna även i
statsskuldväxlar. Från och med januari 2018 blir emissionsvolymen i
statsskuldsväxlar 5 miljarder kronor per auktion och dessutom reduceras
antalet auktioner i växlar till hälften", skriver Riksgälden.

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer uppgår till 51 miljarder kronor
2017, 40 miljarder kronor 2018 och 40 miljarder kronor 2019. I juni antogs 52
miljarder 2017 och 50 miljarder 2018.

Upplåningen i statsskuldväxlar beräknas bli 88 miljarder 2017, 20 miljarder
2018 och 20 miljarder 2019 (110 miljarder 2017 och 60 miljarder 2018 i
juniprognosen).

Upplåningen i realobligationer beräknas bli 12 miljarder 2017, 9 miljarder
2018 och 9 miljarder 2019 (13 miljarder kronor såväl 2017 som 2018 i
juniprognosen).

Upplåningen i obligationer i utländsk valuta beräknas uppgå till 65 miljarder
2017, 102 miljarder 2018 och 63 miljarder 2019, inklusive vidareutlåning till
Riksbanken (68 respektive 17 miljarder 2017 och 2018 i juni).

Prognosen baseras på att tillväxten i BNP blir 2,7 procent i år, 2,5 procent
nästa år och 1,7 procent 2019. I juni var BNP-prognoserna 2,3 procent i år
och 2,1 nästa år.

Statsskulden beräknas uppgå till 1.301 miljarder kronor i slutet av 2017,
1.249 miljarder kronor 2018 och 1.192 miljarder kronor 2019. Det motsvarar
28, 26 respektive 24 procent av BNP.

Riksgälden bedömer att sysselsättningen ökar 2,3, procent 2017, 1,2 procent
2018 och 0,6 procent 2019 (+2,1 respektive +0,8 procent för 2017-2018).
Arbetskraften väntas samtidigt växa med 1,9 procent 2017, 1,3 procent 2018
och 0,8 procent 2019 (+1,6 respektive +0,8), och arbetslösheten väntas bli
6,6 procent 2017, 6,7 procent 2018 och 6,8 procent 2019 (6,5 och 6,5).

Statens räntebetalningar beräknas bli 12 miljarder kronor i år (12), 11
miljarder kronor 2018 (11) och 21 miljarder kronor 2019.

Den svenska ekonomin går fortsatt starkt och sysselsättningen ökar snabbt.
Detta är en viktig anledning till att skatteinkomsterna ökar och att
budgetsaldot 2017 stärks, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden konstaterar också att budgetpropositionen innehåller ett antal
reformer som skulle försvaga budgetsaldot, men det motverkas av ökade
skatteinkomster till följd av den starka ekonomiska tillväxten.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.