Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

Rhenman Global Opp L/S: -1,5% i sep, Teslakortning gynnade

Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman&Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S föll i
likhet med världens börser i september. Innehav inom sällanköpsvaror och
energi bidrog positivt, medan aktier inom industri och bank påverkade
negativt. Totalt sett belastade fondens långa positioner avkastningen med 1,8
procent, samtidigt som kortpositionerna bidrog med 0,3 procent till
avkastningen.

Det framgår av en månadsrapport undertecknad Staffan Knafve, som förvaltar
Rhenman&Partners globala lång/kort-aktiefond.

Fonden noterade en nedgång om 1,5 procent i basvalutan svenska kronor i
september, vilket var bättre än dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR),
som sjönk 2,9 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens
avkastning -5,1 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar
+4,8 procent.

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i
augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman&Partners AM)

Kortpositionen i elbilstillverkaren Tesla återfanns bland fondens bästa
innehav i september. Den amerikanska finansinspektionen SEC stämde under
månaden bolagets vd Elon Musk för värdepappersbedrägeri, med anledning av
Teslachefens Twitterinlägg om att finansiering för att köpa ut bolaget från
börsen skulle vara säkrad. Teslas aktie föll kraftigt i samband med denna
nyhet från SEC, skriver Staffan Knafve, och han pekar på att den del av
stämningen som innefattar krav på att Elon Musk ska förbjudas fortsätta som
chef fick ett mycket negativt mottagande bland investerare.

Fondens sämsta innehav i september uppges ha varit bemanningsbolaget Adecco,
vars aktie föll efter att man aviserat en svagare försäljning i början av
hösten. Bolagets omsättning ökade förvisso i juli och augusti, men
volymutvecklingen i september pekade på en avmattning, varför oron kring
Adeccos förmåga att infria sina marginalförbättringsmål späddes på, enligt
förvaltaren.

Även den amerikanska banken Wells Fargo tyngde fondutvecklingen i september,
då aktien backade i linje med USA:s finanssektor. Enligt Staffan Knafve
förstärktes aktiens nedgång av att banken meddelat att man ämnar stänga 300
bankkontor i USA 2018 och dra ned personalstyrkan med upp till 26.500
anställda. Enligt banken är dessa åtgärder ett resultat av att allt fler
kunder gör sina bankärenden på nätet, skriver förvaltaren.

En utbredd skepsis gällande den ekonomiska tillväxten har hittills präglat
2018, särskilt i Europa och på tillväxtmarknader, enligt Staffan Knafve, som
konstaterar att investerare varit mer intresserade av amerikanska tillgångar
och särskilt tillväxtaktier. Förvaltaren har dock lagt märke till att denna
trend mattats av det senaste kvartalet, och att värdebolag återhämtat sig
relativt sett. Han resonerar att detta har att göra med att alltför negativa
förväntningar har korrigerats, och fått tidigare värderingar att framstå som
för låga.

Med en rapportsäsong som på allvar står för dörren väntar sig Staffan Knafve
svar på hur handelskonflikten och en stramare penningpolitik har påverkat
företagens efterfrågan och lönsamhet, samt huruvida tillväxten ser ut att
mattas av eller inte.

Förvaltaren anser att den fortsatt övergripande frågan är hur länge den starka
konjunkturen och goda vinstutvecklingen kan hålla i sig, men skriver att
förvaltningsteamet är av uppfattningen att en svagare konjunktur och negativa
utfall av handelskonflikter i dagsläget redan är inprisat i många sektorer
och regioner. Därför ser fondteamet en fortsatt betydande kurspotential bland
globalfondens innehavsbolag.

Fondens fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa:
Rhenman&Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.