Du är här

2018-07-13

Rhenman Global Opportunities L/S: backade 1,9% i juni

Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman&Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De värderingsskillnader som uppstått på
aktiemarknaderna är ohållbara i ett längre perspektiv. Vinstutsikterna för
bolag inom nedtryckta sektorer som gynnas av en fortsatt stabil konjunktur,
såsom industri, bank och energi, är goda. Tillsammans med allt lägre
värderingar bör därmed utrymme för kurslyft finnas.

Det förmedlar Staffan Knafve, förvaltare för den globala lång/kort-aktiefonden
Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.

Fonden noterade en nedgång om 1,9 procent i juni och underpresterade därmed
sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som steg 1,3 procent omräknat i
fondens basvaluta svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning
minus 7,6 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex räknat i svenska
kronor är plus 6,1 procent.

Utveckling för Rhenman Global Opportunities L/S sedan den svenska
andelsklassens start i september 2016. (Källa: Rhenman&Partners AM)

Sett till sektorer var det främst hälso-, sjukvårds- och dagligvarubolag som
bidrog positivt till fondens avkastning i juni, medan sällanköpsbolag och
banker påverkade negativt, skriver förvaltaren, som uppger att såväl de långa
som korta positionerna belastade avkastningen med cirka 1 procent.

Rhenman Global Opportunities L/S portföljkonstruktion samt valutaexponering.
(Källa: Rhenman&Partners AM)

Ericsson, ett av fondens få nordiska innehav, blev den bästa bidragsgivaren i
juni. Staffan Knafve informerar att bolagets prognos för antalet mobila
IoT-anslutningar år 2023 reviderats upp till 3,5 miljarder, vilket är närapå
en fördubbling jämfört med en prognos från i november 2017. Mer därtill
meddelade Ericsson att samtliga stora telekomoperatörer i USA kommer att
erbjuda 5G så tidigt som i slutet av 2018 eller under 2019, skriver
förvaltaren, som lägger till att bolaget under månaden fick flera höjda
riktkurser från investmentbanker.

Vad gäller negativa portföljbidrag var kortpositionen i Tesla det som
påverkade mest under månaden. Staffan Knafve uppger att aktien steg kraftigt
efter att vd Elon Musk återigen uttalat visshet om att Tesla kommer lyckas nå
sitt produktionsmål för massmarknadsbilen Model 3. Förvaltaren påpekar att
bolagets produktionsmål sänkts eller skjutits upp så ofta det senaste året,
att det mål Elon Musk nu påstår att bolaget kan nå innan månadens slut (5.000
bilar i veckan) kommer som en positiv överraskning för investerare. I linje
med vad Elon Musk tidigare uttalat förväntade sig inte analytiker att detta
produktionsmål, som dock är lägre än vad man ursprungligen räknade med,
skulle kunna uppnås förrän nästa år, skriver Staffan Knafve.

Förvaltaren noterar att det första halvåret av 2018 präglats av en relativt
sett stark utveckling på den amerikanska aktiemarknaden, med tillväxtaktier
som draglok, medan de flesta andra aktiemarknader mer eller mindre stått
stilla eller fallit vilket har lett till stora värderingsskillnader. Som
förklararingar till denna utveckling nämner Staffan Knafve osäkerhetsmoment i
form av frihandelns framtid, Europas politiska förvecklingar och ifrågasatta
tillväxt samt tillväxtmarknaders förmåga att generera just tillväxt i en
miljö där såväl hot om tullar, dollarn och energipriserna alla stiger.

Förvaltaren slår fast att Rhenman&Partners som alltid har respekt för de
möjligheter och orosmoment som sätter sin prägel på olika marknaders
utveckling. Samtidigt anser de att de värderingsskillnader som uppstått (med
exempelvis rekordhöga nivåer för IT- och vissa sällanköpsaktier såsom Amazon
medan värderingarna i stora delar av världen har sjunkit) är ohållbara på
sikt. Följaktligen uppges Rhenman&Partners vara i grunden fortsatt positivt
inställda till sektorer som gynnas av en fortsättning på den stabila
konjunkturen. I sammanhanget nämns industribolag, banker och energibolag.

Rhenman Global Opportunities L/S största aktieinnehav var vid utgången av juni
Exxon, Nestle, Chevron, Ericsson och JP Morgan Chase&Co.

Klicka på länken för att läsa Staffan Knafves fullständiga
månadskommentar:https://rhepa.se/wp-content/uploads/2018/07/Monthly-Report_Rhenman-Globa...

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.