Du är här

2018-08-01

RhoVac: RhoVac rapporterar positiva resultat från bolagets kliniska fas I/II-studie

RhoVac AB ("RhoVac") rapporterar idag, den 1 augusti 2018, positiva
resultat avseende säkerhet och immunaktivering i bolagets kliniska
fas I/II-studie RhoVac-001 hos patienter med prostatacancer.

Sammanlagt fick 22 patienter med prostatacancer RV001-behandling under
en period om cirka 30 veckor. Behandlingen tolererades väl och inga
behandlingsrelaterade grad 3-, 4- eller 5-reaktioner enligt CTCAE
(Common Terminology Criteria for Adverse Events) noterades, vilket
innebär att studiens primära end-point uppnåddes. Inga relaterade
allergiska reaktioner orsakades av behandlingen och inga allvarliga
behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades. Lokala reaktioner
vid injektionsstället noterades. Dessa reaktioner var förväntade och
studien bekräftade också att reaktionerna var reversibla.
Sammanfattningsvis uppfyller studien det primära end-point målet.

Av de 22 deltagande patienterna, var 21 av dem lämpliga för bedömning
av immunsvar baserat på INF? ELIspot-analys. De analytiska resultaten
från den kvarvarande patienten var tvetydiga och patienten uteslöts
därför från den slutgiltiga bedömningen. Immunsvaret analyserades
före behandling, två gånger under behandling samt en gång en månad
efter avslutad behandling. Resultatet visade att 86 % (18 av de 21
patienterna) visade signifikant immunsvar mot RV001. För att
betraktas som Confirmed Immune responder i RhoVac-001-protokollet
måste patienter visa signifikant svar i två av de tre proverna som
tas under eller efter behandlingen. Det var fallet för samtliga 18
patienter som visade signifikant immunsvar. Sammanfattningsvis
bekräftar resultaten att ett vaccinmedierat immunsvar etableras efter
behandling med RV001 och att dosen som administreras under studien är
biologiskt aktiv.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

- Vi är mycket glada över resultaten! Förutom den höga andelen av
immunsvar på vaccinationen såg vi även att immunsvaren var
konsistenta över tid och vi såg också att behandlingen tolererades
väl av patienterna. Jag vill passa på att tacka Copenhagen Prostata
Cancer Center på Rigshospitalet, Köpenhamn; fas I-enheten Zelo på
Bispebjerg och Frederiksberg Hospital, DanTrials ApS samt T-cell
Monitoring Group, Department of Immunology vid Universitetet i
Tübingen, Tyskland för ett professionellt och dedikerat arbete. Det
har varit ett enastående samarbete. Sist, men inte minst, vill jag
tacka patienterna för att de har deltagit i denna kliniska studie.
Ert engagemang kring behandling och planerade besök har säkerställt
att studien har kunnat genomföras enligt tidsplan och med tydliga
resultat.

Den kliniska studien

Den kliniska studien RhoVac-001 (beteckning på ClinicalTrials.gov:
NCT03199872) är en fas I/II-studie, som undersöker det terapeutiska
cancervaccinet RV001. Patienter som prostatektomiserats på grund av
histologisk bekräftad adenokarcinom i prostatakörteln och som inte
genomgått ytterligare behandling inkluderades i studien.
Rekryteringen av de 22 patienterna slutfördes i juli 2017. Primär
end-point av studien är att utvärdera säkerheten och toleransen av
cancervaccinet RV001 och det sekundära slutmåttet är att undersöka
det RV001-specifika immunologiska svaret före, under och efter
vaccinationen. Utöver de nu rapporterade resultaten, övervakas alla
behandlade patienter för varaktighet av immunsvar under en
12-månadersperiod efter avslutad behandling. Denna del av studien
pågår och resultaten förväntas rapporteras i mitten av 2019.

RV001 cancervaccin

RV001 är ett peptidbaserat terapeutiskt cancervaccin riktat mot
proteinet RhoC, som är känt för att vara överuttryckt i praktiskt
taget alla metastaserande cancerceller. Det grundläggande konceptet
med cancervaccinet RV001 är att utveckla adjuvans-behandling mot
initial bildning och spridning av metastaserande cancerceller,
specifikt inriktade på förebyggande mot återfall av sjukdomen.

Prostatacancer

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen hos män. Under 2012
diagnostiserades 1,1 miljoner män världen över med prostatacancer,
vilket motsvarar 15 % av cancerdiagnoserna hos män. Av dessa
förekommer nästan 70 % av fallen (759 000) i mer utvecklade regioner.
Cancervaccinet RV001 fokuserar på patienter som har slutfört
behandlingen av den primära tumören, vilket vanligtvis betyder
kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av prostatan.
Adjuvansbehandling syftar till att blockera eller begränsa återfall
av prostatacancer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 augusti 2018.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska
läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt
cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering
vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk
fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac
har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs
sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett
forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på
AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs
mer på www.rhovac.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-rapporterar-positiva-resultat-...
http://mb.cision.com/Main/13747/2584760/885763.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.