Du är här

2012-10-25

Riksbanken: BNP-tillväxten i omvärlden dämpas

(SIX) BNP-tillväxten i omvärlden dämpas och världsekonomin
fortsätter att präglas av utvecklingen i EMU. Det skriver
Riksbanken i sin senaste penningpolitiska rapport.

"Under den senaste tiden har det kommit en del besked som
fått oron på de finansiella marknaderna att avta något. Ett
viktigt besked i det hänseendet är europeiska centralbankens,
ECB:s, beslut i början av september om att införa ett nytt
program för köp av statsobligationer i syfte att säkerställa att
den penningpolitiska transmissionsmekanismen fungerar i hela
euroområdet", skriver Riksbanken.

De underliggande strukturella problemen i flera av
EMU-länderna kvarstår dock och fortsätter tynga ekonomin i
regionen framöver. Detaljerna kring olika åtgärder i
krishanteringen är fortsatt osäkra liksom utvecklingen den
närmaste tiden i länder som Grekland och Spanien.

Riksbankens prognos utgår från att krisen inom EMU hanteras
så att oron och osäkerheten gradvis avtar under nästa år.

"En sådan utveckling utesluter dock inte att det kan
förekomma bakslag i krishanteringen som leder till förhöjd oro
och tillfälligt ökad stress på de finansiella marknaderna. Men
utmaningarna är stora och det går inte heller att utesluta att
utvecklingen blir sämre än vad som antas i prognosen. Prognosen
utgår också från att det sker politiska överenskommelser i USA
som gör att man undviker den dramatiska åtstramning av
finanspolitiken som annars skulle inträffa per automatik vid
årsskiftet med stora skattehöjningar och utgiftsminskningar",
fortsätter Riksbanken.

När BNP-tillväxten i omvärlden vägs samman utifrån den
betydelse olika länder har för svensk ekonomi blir utvecklingen
svag framöver. Med den mätningen dämpas BNP-tillväxten
från drygt två procent 2011 till strax över en procent i år.
Nästa år ökar den sedan till något under två procent. Att
tillväxten nu bromsar in beror främst på den svaga utvecklingen
i euroområdet, även om tillväxten i de flesta regioner i
världsekonomin dämpas i år.

BNP för världsekonomin väntas växa med cirka 3,5 procent i år
och nästa år.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.