Du är här

2012-09-18

Riksbanken: Delade meningar om hur expansiv RB bör var (Forts)

(Lägger till mer information)

(SIX) Det fanns fortsatt delade meningar i Riksbankens
penningpolitiska direktion om hur expansiv penningpolitiken bör
vara. Det framgår av protokollet från mötet den 5 september då
räntan sänktes med 0,25 procentenheter till 1,25 procent och
räntebanan justerades ned.

En ledamot, Lars EO Svensson, ville sänka räntan med 0,5
procentenheter. Svensson och Karolina Ekholm ville se en ännu
lägre räntebana.

"Ledamöterna var eniga om att den svenska BNP-tillväxten nu
bromsar in efter en stark tillväxt hittills i år och att det
starka utfallet inte väntas bli inflationsdrivande. Det rådde
också enighet om att den faktiska arbetslösheten nu är högre än
den långsiktigt hållbara arbetslösheten, även om det finns olika
bedömningar av nivån på denna. Det fanns även olika bedömningar
av vad penningpolitiken i dagsläget kan åstadkomma vad gäller
utvecklingen av arbetslösheten", står det i protokollet.

Svensson bedömde att den långsiktigt hållbara arbetslösheten
ligger på 5,5 procent. Riksbankens uppskattade i juli ett
intervall för den långsiktigt hållbara arbetslösheten, vars
mittpunkt på 6,25 procent ligger cirka 0,75 procentenheter för
högt. Att den genomsnittliga inflationen varit lägre än målet
samtidigt som inflationsförväntningarna varit på målet de
senaste 15 åren antyder att det är så, enligt Svensson.

Riksbankschefen Stefan Ingves menade att långsiktiga
arbetslösheten är svårbedömd och frågade sig hur låg
arbetslösheten kan bli innan inflationen skjuter fart.

"De strukturella problemen när det gäller matchning och
lönebildning kvarstår. Ingves trodde att man får räkna med
ganska breda intervall för den långsiktiga arbetslösheten såsom
Riksbanken gjorde i juli då man bedömde att intervallet var 5
till 7,5 procent", står det.

I den penningpolitiska diskussionen ifrågasatte Barbro
Wickman-Parak vad en räntesänkning skulle få för effekt när
aktörerna i ekonomin avvaktar på grund av stor osäkerhet i
omvärlden.

"Flera ledamöter berörde den senaste tidens utveckling av
kronan och konstaterade att den tidigare prognostiserade
förstärkningen skett snabbare än väntat. Några ledamöter
diskuterade också hushållens höga skuldkvot och de sårbarheter
den kan skapa för ekonomin, något som dessa ledamöter ansåg även
fortsättningsvis kräver stor uppmärksamhet", står det i
protokollet.

En av dem som tog upp hushållens höga skuldkvot var
Wickman-Parak. Hon sade att hon och flera andra i direktionen
välkomnade att hushållens upplåning dämpats och att räntorna
enligt hennes syn spelat en roll i det. Skulle räntan sänkas för
mycket skulle upplåningen kunna ta fart igen vilket på sikt
skulle medföra risker för tillväxt, sysselsättning och
inflation.

Per Jansson har tidigare ansett hushållens skuldsättning på
marginalen var ett argument mot en räntesänkning. Att han den
här gången röstade för en räntesänkning beror på att viss
avvikelse mot inflationsmålet kan tolereras, men en
inflationsutveckling som inte når upp till målet under de
kommande tre åren är det inte. Det skulle kunna vara ok under
speciella omständigheter, men några sådana förelåg inte, enligt
Jansson.

"Han konstaterade dock samtidigt att hushållens skuldkvot
inte har minskat utan ligger kvar på en mycket hög nivå, både
historiskt sett och i ett internationellt perspektiv. Riskerna
på detta område har visserligen knappast ökat sedan juli men det
kan inte uteslutas att så kommer att ske framöver, av ett eller
annat skäl", står det i protokollet.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.