Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-02-29

Riksbanken: EMU-prognos BNP och KPI för optimistisk - Svensson

(SIX) Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson uppgav i en
diskussion avseende utkastet till penningpolitisk rapport att
han anser att direktionens prognos över inflation och BNP i
euroområdet är för optimistisk och innehåller element av
önsketänkande, till exempel avseende krishanteringen i
euroområdet.
"IMF reviderade ner sin prognos för euroområdet i januari.
Det finns bara negativa risker i IMF:s rapport och dessa risker
har tilltagit under hösten. En väntevärdesriktig prognos, som
Riksbankens prognos ska sträva efter att vara, är troligen
därför ännu lägre än IMF:s publicerade prognos", ansåg Svensson.
Lars E.O. Svensson pekade vidare på att Riksbankens prognos
över utländska styrräntor systematiskt har legat för högt under
flera år.
"En för hög prognos för utländska styrräntor leder
systematiskt mot en för hög räntebana, allt annat lika. En högre
utländsk räntebana leder allt annat lika till mindre differens
mellan svenska och utländska räntor och allt annat lika till en
svagare krona. För att motverka detta måste då den svenska
räntebanan ligga ännu högre", menade Svensson.
Vice riksbankschefen lyfte fram att Riksbanken verkar vara
tämligen unik bland centralbanker att göra så höga prognoser för
utländska styrräntor.
Vice riksbankschef Karolina Ekholm menade att ett centralt
antagande för omvärldsprognosen liksom vid tidigare tillfällen
är att eurokrisen hanteras på ett någorlunda ordnat sätt. Ekholm
ansåg att det är ett rimligt antagande som i viss mån
stöds av den senaste tidens utveckling.
Ekholm ansåg, precis som Svensson, att prognosen avseende ett
BNP-utfall om -0,1 procent för euroområdet 2012 är en ganska
optimistisk prognos med tanke på den svaga utvecklingen i slutet
av 2011, med svag BNP-tillväxt, fallande industriproduktion och
orderingång, ökad arbetslöshet och indikationer på
kreditåtstramning.
Det har dock kommit lite mer positiva signaler under den
allra senaste tiden och Ekholm framhöll att hon inte är riktigt
lika pessimistisk om utvecklingen som Svensson, även om hon
anser att prognosen för tillväxten i euroområdet på marginalen
verkar vara väl hög.
Riksbankschef Stefan Ingves sa att han delar synen på den
internationella utvecklingen i utkastet till penningpolitisk
rapport. I stora drag har den följt bedömningen från december,
ansåg han.
Stefan Ingves förklarade vidare att han delar bedömningen av
den svenska ekonomin i utkastet och står bakom beslutet att
sänka räntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent samt den
räntebana som visas.
Stefan Ingves konstaterade att Sverige nu går in i en period
med mycket lägre tillväxt än vad som synts de senaste åren innan
tillväxten återigen ökar.
"Inflationstrycket är lågt, men inflationen går så småningom
tillbaka till inflationsmålet. Det är inte oenighet om denna
riktningsanvisning", sade han.
Ingves konstaterade att det förekom olika uppfattningar om
vad som är en väl avvägd penningpolitik och hur kraftig den
penningpolitiska stimulansen ska vara för att bäst stabilisera
inflation och resursutnyttjande.
"Två ledamöter förespråkar att räntan sänks med 0,50
procentenheter och lägre räntebanor än i den senaste
penningpolitiska uppföljningen. Majoriteten ställer sig bakom
den föreslagna räntebanan och att räntan sänks med 0,25
procentenheter till 1,50 procent", tillade han.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.