Du är här

2012-09-19

Riksbanken: För låg inflation förklaras av räntenedgångar

(SIX) Inflationen i Sverige har varit lägre än Riksbankens
mål under åren 1995-2011, men en stor del av det förklaras av en
nedåtgående trend för räntan.

Det skriver Björn Andersson, Stefan Palmqvist och Pär
Österholm på Riksbanken i Riksbankens serie Ekonomiska
kommentarer.

KPI mätt med realtidsdata var i genomsnitt 1,5 procent
1995-2011. Motsvarande siffra för KPIF, som justerar för
räntekostnader, var 1,8 procent.

"Det allmänna ränteläget förefaller därför vara en viktig
förklaring till den låga genomsnittliga KPI-inflationen.
Sänkningarna av räntan under perioden beror i sin tur både på
att övergången till den nya penningpolitiska regimen
inte var helt avklarad 1995 och på att reporäntan sänktes
kraftigt i samband med finanskrisen 2008", skriver författarna i
sin slutsats.

Författarna kollar om avvikelserna har varit statistiskt
signifikanta och finner att avvikelsen för KPI varit det, men
att KPIF inte varit det.

"Resultaten indikerar alltså att KPIF:s avvikelse från 2
procent kan bero på slumpen. Om detta är fallet kan - i takt med
att mer data kommer in - ett framtida medelvärde för KPIF bli 2
procent även om Riksbanken inte förändrar sitt sätt att bedriva
penningpolitik. Men i linje med denna tolkning tyder även
resultaten på att något måste förändras för att KPI:s framtida
medelvärde ska bli 2 procent", skriver författarna.

Att den trendmässigt sjunkande räntan har spelat stor roll
illustreras av att målavvikelsen under perioden 2000-2008, då
det inte fanns någon trend i det allmänna ränteläget, var liten,
skriver författarna. Både KPI och KPIF under perioden i
genomsnitt var 1,8 procent, framgår det.

Författarna manar därför till att söka en helhetsbild där
flera olika inflationsmått analyseras samt att väga in det
allmänna ränteläget när måluppfyllelsen diskuteras.

"Vad gäller de olika inflationsmåttens avvikelse från 2
procent går det naturligtvis att ha skilda åsikter om dessa är
stora eller små. Inte heller de 0,2 procentenheter som
KPIF-inflationen avvikit från målet ska förringas och de -
liksom eventuella realekonomiska konsekvenser av avvikelsen -
bör såväl analyseras som diskuteras", avslutar författarna sina
sammanfattade slutsatser.

Lars EO Svensson analyserade kostnaderna av den för låga
inflationen i uppsatsen "The Possible Unemployment Cost of
Average Inflation below a Credible Target". Hans slutsats blev
att arbetslösheten har varit 0,8 procentenheter för hög under de
senaste 15 åren.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.