Du är här

2013-01-08

Riksbanken: Svensk ekonomi bromsar in kraftigare - protokoll

(SIX) Alla riksbanksledamöter bedömde, enligt det
penningpolitiska protokollet från mötet den 17 december, att det
var lämpligt att justera ned reporäntebanan. En majoritet på
fyra ledamöter bedömde att inflationen kommer att nå målet på
två procent efter drygt ett år genom att sänka reporäntan till
1,0 procent och att låta den ligga kvar ungefär på denna låga
nivå det närmaste året. Den nya informationen sedan mötet i
oktober pekar på att svensk ekonomi bromsar in kraftigare än vad
som bedömts tidigare.

Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak uppgav att ett
argument för hennes beslut om en sänkning med 25 punkter var
hennes bedömning att det finns en rimlig chans för en bättre
tillväxt i omvärlden under loppet av nästa år. En sänkning med
50 punkter skulle ha en överraskningseffekt, vilket skulle kunna
påverka kronan och ge visst stöd till exporten. Stödet ska dock
inte överdrivas eftersom problemet i grunden handlar om en svag
omvärldsefterfrågan.

Första vice riksbankschef Kerstin af Jochnick konstaterade
att hon i stort delade bedömningen av den ekonomiska
utvecklingen som förutses i omvärlden och Sverige såsom den
redovisas i utkastet till penningpolitisk uppföljning.

"Mot bakgrund av det svaga konjunkturläget och de
pessimistiska hushållen såg hon i det korta perspektivet
begränsade risker med hushållens skuldsättning. Sedan
bolånetaket infördes har dessutom hushållens belåningsgrad
sjunkit. Men det finns fortsatta risker med hushållens
skuldsättning. Därför såg hon i det längre perspektivet ett
behov av att stärka de krav som berör hushållens
skuldsättning för att minska risken för störningar", framgår det
av protokollet.

Vice riksbankschef Per Jansson uppgav att han konkret
framförallt hade funderat kring två alternativ. Det första
innebar att reporäntan skulle sänkas med 0,25 procentenheter och
det andra att reporäntan skulle sänkas med 0,5 procentenheter.

"Sammantaget menade Jansson att det således var tydligt att
BNP-tillväxten i Sverige under det fjärde kvartalet och en bit
in på 2013 kommer att bli ganska svag och sämre än i prognosen i
den senaste penningpolitiska rapporten", framgår det av
protokollet.

Riksbankschef Stefan Ingves delade synen på den
internationella utvecklingen och den svenska ekonomin som finns
i utkastet till den penningpolitiska uppföljningen. Han ställde
sig också bakom förslaget att sänka reporäntan med 0,25
procentenheter och den nya räntebanan.

"Sammantaget, menade Ingves, motiverar de försämrade
konjunkturutsikterna och det låga inflationstrycket en sänkt
reporänta. Räntebeslutet innebär också en nedrevidering
av reporäntebanan. Det bidrar till att inflationen stiger mot
målet och att sysselsättningen stabiliseras i ett långsiktigt
perspektiv. Samtidigt fortsätter penningpolitiken att beakta
riskerna för finansiella obalanser. Det behövs bättre regelverk
för att minska riskerna på det området. Utvecklingen i omvärlden
är också något som måste följas noga", sade
Ingves.

Vid mötet beslutade Riksbanken att sänka styrräntan med 25
punkter till 1,00 procent samtidigt som räntebanan justerades
ned.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm reserverade sig mot
räntebanan och förordade istället en bana där reporäntan sänks
till 0,75 procent i början av 2013 och sedan ligger kvar där
till det första kvartalet 2014. Därefter bör räntan successivt
höjas till ungefär 1,75 procent vid slutet av prognosperioden,
vilket meddelades redan i samband med det penningpolitiska
beskedet.

Vice riksbankschef Lars EO Svensson reserverade sig mot
beslutet om reporäntan och räntebanan. Han förordade en sänkning
av reporäntan till 0,75 procent och en räntebana som ligger på
0,5 procent från och med andra kvartalet 2013 till och med
första kvartalet 2014 och sedan stiger till 1,5 procent vid
slutet av prognosperioden.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.