Du är här

2012-01-03

Riksbanken: Tillväxtuts omvärld splittrad bild- Ingves (Forts)

(Kompletterad med stycke 11 och 12)

(SIX) Riksbankschef Stefan Ingves delade synen på den
internationella utvecklingen såsom den beskrevs i utkastet till
den penningpolitiska uppföljningen.
"Sammantaget noteras sämre tillväxtutsikter i omvärlden.
Bilden är dock fortfarande splittrad", konstaterar Stefan
Ingves.
Den europeiska skuldkrisen dämpar nu mer tydligt utsikterna i
Europa för nästa år. I en del tillväxtländer finns det tecken på
att den goda återhämtningen efter den finansiella krisen
2008-2009 bromsar in en del. För USA, där den finansiella krisen
uppstod, har nu prognosen över BNP-tillväxten reviderats upp
något.
Det är nu många år sedan fastighetskrisen briserade i USA.
Det intryck man får är att ekonomin håller på att vända av sig
själv i ett läge när man har en rad återstående fundamentala
problem, anser Ingves.
Trots en stor politisk osäkerhet i Europa är inte
omvärldsbilden nattsvart och Stefan Ingves ser inte skäl till
någon dramatisk revidering av bilden.
Prognosen för BNP-tillväxten i euroområdet visar på en
tillväxt om endast 0,2 procent innan ekonomin sedan återhämtar
sig. Den svaga utvecklingen i euroområdet kommer att innebära en
dämpning för svensk export.
"Den svenska exporten till krisländerna i södra Europa är
dock mindre än till länderna i den norra delen. Mer än hälften
av svensk export till euroområdet går till Tyskland, Finland och
Nederländerna. Det är av betydelse eftersom dessa länder
sannolikt klarar att få till en återhämtning snabbare än
Sydeuropa", enligt Ingves.
Riskerna är dock fortfarande stora eftersom euroområdet har
drabbats av en rejäl förtroendekris. Införandet av ett starkare
finanspolitiskt regelverk i EU finns nu mer tydligt på den
politiska agendan. Det är dock i dag svårt att säga i vilken
grad nya finanspolitiska regelverk kommer att tillämpas i
enskilda länder, enligt Ingves.
Riksbankschefen avslutar sitt inlägg med att konstatera att
det TCW-index som Riksbanken skapades 1992.
"Det har hänt ganska mycket sedan dess och det är nu dags att
modernisera TCW så att rådande handelsströmmar fångas bättre",
anser han.
Stefan Ingves delade bedömningen av den svenska ekonomin i
utkastet till penningpolitisk uppföljning och han ställde sig
även bakom förslaget att sänka räntan med 25 punkter till 1,75
procent samt till den räntebana som föreslogs.
"När det råder stor politisk osäkerhet i omvärlden finns det
inte skäl att nu försöka åtgärda det med penningpolitiken.
Riksbanken skall inte bidra till mer osäkerhet med tvära kast i
penningpolitiken. Det är rimligt att sänka räntan med 25
räntepunkter i dag och ha en något lägre räntebana en tid. Det
är dock svårt att veta hur krisen i euroområdet kommer att
lösas. Den politiska osäkerheten är svår eller omöjlig att fånga
i makroekonomiska modeller", enligt Stefan Ingves.
Det framgår av protokollet från det penningpolitiska mötet
den 19 december när reporäntan sänktes med 25 punkter till 1,75
procent. I SIX Estimates sammanställning räknade 10 av 17
bedömare med sänkt ränta till 1,75 procent medan övriga 7
bedömare trodde att Riksbanken skulle lämna styrräntan vid 2,00
procent. Riksbanken justerade som bekant även ned sin bedömning
av reporäntebanan, vilket var i linje med förväntan.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.