Du är här

2016-01-18

Riksbanken: Valutainterventioner ej lämpligt verktyg - Flodén

(SIX) Vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot beslutet
om att vid behov omedelbart kunna intervenera på valutamarknaden med
anledning av den starkare konjunkturutvecklingen. Flodén ansåg vidare
att valutainterventioner ej är ett lämpligt penningpolitiskt verktyg.

Det framgår av protokollet från Riksbankens extra direktionsmöte
som hölls den 4 januari när myndigheten fattade det beslut som krävs
för att vid behov omedelbart kunna intervenera på valutamarknaden, som
en kompletterande penningpolitisk åtgärd, för att säkerställa
uppgången i inflationen.

Martin Flodén delade sina kollegors oro för att en starkare
kronkurs medför att inflationsuppgången blir svagare och mer utdragen
än i prognosen från det penningpolitiska mötet i december.

"Men min bedömning är att det trots allt är lämpligt att avvakta
med ytterligare penningpolitiska stimulanser i det här läget. Dessutom
anser jag att valutainterventioner inte är ett lämpligt verktyg för
att nu göra penningpolitiken mer expansiv", invände han.

Åsikten om att avvakta med ytterligare penningpolitiska stimulanser
baserade ledamoten främst på den allt starkare konjunkturutvecklingen.
Att resursutnyttjandet börjar bli ansträngt är i sig ett argument som
talar mot ytterligare penningpolitiska stimulanser, och den starkare
konjunkturen gör också att en inflationsuppgång blir alltmer trolig på
sikt även om förtroendet för inflationsmålet sviktar, resonerade
Flodén.

"Till detta kommer att vi befinner oss i ett läge där våra
penningpolitiska verktyg blir allt svårare att använda", tillade han.

Däremot menar inte Flodén att ytterligare penningpolitiska
stimulanser är uteslutna när konjunkturen förstärks eller att
den penningpolitiska verktygslådan är tom. Reporäntan är alltså
fortfarande ett användbart verktyg, men det behövs enligt ledamoten
lite starkare skäl än de som nu föreligger innan jag vill förespråka
en räntesänkning till ännu lägre nivåer.

"Är då valutainterventioner mer lämpliga att använda i det här
läget? Min bedömning är nej. För det första tycker jag att det är
tveksamt att använda verktyg som enbart verkar via växelkursen. Det
gäller särskilt i ett läge när den svenska kronan är relativt svag och
när penningpolitiken i vår omvärld också begränsas av räntans nedre
gräns. Man kan då räkna med att valutainterventionens positiva
effekter på den svenska inflationen helt motsvaras av negativa
effekter på omvärldens inflation", resonerade Flodén.

För det andra tvivlade Flodén på valutainterventionernas
effektivitet.

"Min bedömning är att det krävs omfattande interventioner under en
lång tid för att få en tydlig effekt på växelkursen. Men detta skulle
medföra betydande risker för Riksbankens balansräkning och eget
kapital, särskilt med tanke på att vi bedömer att kronan kommer att
förstärkas under de närmaste åren", sade han.

Anton Wilén, +46 8 5861 6441
mailto:anton.wilen@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.