Du är här

2016-02-24

Riksgälden: Oväntat stora skatteinbetalningar ger budget i balans 2016

Ökade skatteinkomster bidrar till att statsbudgeten visar balans i år och ett
mindre underskott 2017 än tidigare beräknat. Det framgår av Riksgäldens nya
prognos. Det förbättrade budgetsaldot innebär att statens upplåning i
valutaobligationer och statsskuldväxlar minskar. Upplåningen i
statsobligationer är oförändrad.

- De ökade skatteinkomsterna är delvis drivna av fortsatt stark tillväxt i
svensk ekonomi, men de ovanligt stora inbetalningarna de senaste månaderna är
till övervägande del av tillfällig karaktär. Den samlade effekten på sikt är
därför något osäker, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Riksgäldens prognos pekar på ett överskott i statsbudgeten på 3 miljarder
kronor 2016 och ett underskott på 31 miljarder kronor 2017. Det kan jämföras
med ett underskott på 33 miljarder kronor 2016 och 47 miljarder kronor 2017 i
den förra prognosen från oktober.

Skatteinkomsterna revideras upp med 29 miljarder kronor i år. Det förklaras i
viss mån av ökade inkomster från löneskatter, löpande bolagsskatt och skatt
på kapitalvinster från hushållen, men huvudsakligen av stora
engångsinbetalningar av preliminär bolagsskatt. Dessutom bedöms en del av
inbetalningarna handla om tillfälliga placeringar av likviditet på
skattekontot. Under 2017 beräknas skatteinkomsterna växa i långsammare takt.

På utgiftssidan reviderar Riksgälden ner utgifterna för migration för båda
åren, men minskningen motverkas av en nästan lika stor ökning av utgifterna
för bistånd.

Riksgälden räknar med en BNP-tillväxt på 3,3 procent i år och 2,5 procent
2017. Det är 0,5 respektive 0,1 procentenheter högre än förra prognosen. Den
inhemska efterfrågan fortsätter att driva tillväxten.

Statsskulden beräknas uppgå till 1 422 miljarder kronor i slutet av 2016 och 1
444 miljarder kronor i slutet av 2017. Det motsvarar 33 procent av BNP för
båda åren.

---------------------------------------------------------------------------------------
| Nettolånebehov och statsskuld (miljarder kronor) |
| Förra prognosen inom parentes 2015 2016 2017 |
| Nettolånebehov (budgetsaldot med omvänt tecken) 33 -3 (33) 31 (47) |
| Statsskulden 1 403 1 422 1 444 |
| Statsskulden som andel av BNP 34 33 33 |
| Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och 28 27 27 |
|penningmarknadstillgångar |
---------------------------------------------------------------------------------------

Minskad valutaupplåning, oförändrad upplåning i statsobligationerRiksgälden hanterar det minskade lånebehovet genom att låna mindre i
obligationer i utländsk valuta och dra ner emissionsvolymen i
statsskuldväxlar.

Den planerade emissionsvolymen i statsobligationer ligger kvar på 88 miljarder
kronor per år 2016 och 2017. Även upplåningen i realobligationer är
oförändrad.

----------------------------------------------------------------------
| Upplåning (miljarder kronor) |
| Förra prognosen inom parentes 2015 2016 2017 |
| Statsobligationer 86 88 (88) 88 (88) |
| Realobligationer 17 18 (18) 18 (18) |
| Statsskuldväxlar 141 120 (135) 130 (135) |
| Obligationer i utländsk valuta 91 60 (92) 67 (75) |
| * varav vidareutlåning till Riksbanken 53 60 (70) 67 (55) |
----------------------------------------------------------------------
KontaktThomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statsupplåning – prognos och analys 2016:1
http://hugin.info/133745/R/1988670/730347.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

HUG#1988670

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.