Du är här

2018-03-07

Riksgälden: Överskott för staten i februari

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 49,9 miljarder kronor i
februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 54,8 miljarder kronor.
Skillnaden beror på såväl lägre skatteinkomster som högre utgifter.

Statens primära saldo blev 3,3 miljarder kronor lägre än prognos. Det
förklaras av att skatteinkomsterna blev cirka 2 miljarder kronor lägre än
beräknat, samtidigt som utgifterna från bland andra SIDA och Skolverket var
högre än Riksgäldens prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,1 miljarder kronor
högre än beräknat. Det berodde främst på minskad inlåning från
Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2018 visade statens betalningar
ett överskott på 60,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 242 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars publiceras den 9 april, kl. 09.30.

KontaktHåkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Statens nettolånebehov1(miljoner kronor) |
| Utfall feb. Prognos feb. Differens feb. Ack. diff.2 Utfall 12-mån |
| Nettolånebehov -49 851 -54 850 4 999 4 999 -60 092 |
| Primärt saldo3 -51 818 -55 141 3 323 3 323 -75 077 |
| Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 2 639 1 491 1 148 1 148 5 948 |
| Räntor på statsskulden -672 -1 200 528 528 9 037 |
|- Ränta på lån i svenska kronor -834 -1 057 223 223 11 254 |
|- Ränta på lån i utländsk valuta -25 -30 5 5 -924 |
|- Realiserade valutakursdifferenser 186 -113 299 299 -1 293 |
| 1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. |
| 2Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2018). |
| 3Nettot av statens primära utgifter och inkomster. |
| 4Nettot av myndigheters med fleras in- och utlåning i Statens internbank. |
|Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig |
| verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- |
|och utlåningen påverkar nettolånebehovet och |
| statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella
statistik.

Sveriges statsskuld februari 2018
http://hugin.info/133745/R/2174011/838255.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.