Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-05

Riksgälden: Överskott för staten i januari

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 17 miljarder kronor i
januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6 miljarder kronor.
Skillnaden beror främst på en kraftig ökning av inbetalad preliminärskatt.

Skatteinkomsterna var cirka 18 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen
förklaras framför allt av ökade inbetalningar av preliminär skatt för 2015.
Riksgälden bedömer att en del av dessa är av engångskaraktär.

Därutöver var utbetalningarna från ett antal myndigheter sammanlagt cirka 6
miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,6 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2016 visade statens betalningar
ett underskott på 3,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1399 miljarder kronor i slutet av januari.

Utfallet för februari publiceras den 7 mars, kl. 09.30.

KontaktThomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Statens nettolånebehov1(miljoner kronor) |
| Utfall januari Prognos januari Differens januari Ack. diff.2 Utfall 12-mån |
| |
| Nettolånebehov -16 597 6 349 -22 946 -35 714 3 618 |
| Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -14 193 9 713 -23 906 -30 123 -20 055 |
| Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -1 435 -1 763 328 -4 039 1 713 |
| Räntor på statsskulden -968 -1 600 632 -1 552 21 960 |
|- Ränta på lån i svenska kronor -1 157 -1 613 456 -2 168 13 040 |
|- Ränta på lån i utländsk valuta 9 24 -15 -37 -243 |
|- Realiserade valutakursdifferenser 180 -11 191 653 9 164 |
| 1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. |
| 2Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2015). |
| 3Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till |
|myndigheter |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Sveriges statsskuld januari 2016
http://hugin.info/133745/R/1983889/727164.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

HUG#1983889

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.