Du är här

2018-08-07

Riksgälden: Överskott för staten i juli

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,7 miljarder kronor i
juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 13,3 miljarder kronor.

Statens primära saldo blev 4,7 miljarder kronor högre än prognos.
Skatteinkomsterna var cirka 1 miljard kronor högre än beräknat. Därutöver
blev utgifterna för ett antal olika myndigheter lägre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,4 miljarder kronor
högre än beräknat. Det förklaras av lägre inlåning från bland annat
Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2018 visade statens betalningar ett
överskott på 109,6 miljarder kronor. Statsskulden uppgick till 1 196
miljarder kronor i slutet av juli. Det motsvarar 2,3 respektive 25,3 procent
som andel av BNP5.

Utfallet för augusti publiceras den 7 september, kl. 09.30.

KontaktTord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Statens nettolånebehov1(miljoner kronor) |
| Utfall juli. Prognos juli. Differens juli. Ack. diff.2 Utfall 12-mån |
| Nettolånebehov -15 722 -13 301 -2 421 -4 046 -109 643 |
| Primärt saldo3 -11 755 -7 086 -4 669 -4 011 -95 388 |
| Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -3 154 -5 554 2 400 239 -22 683 |
| Räntor på statsskulden -813 -661 -152 -274 8 428 |
|- Ränta på lån i svenska kronor -252 -386 134 322 12 635 |
|- Ränta på lån i utländsk valuta -27 -25 -2 2 -918 |
|- Realiserade valutakursdifferenser -535 -250 -285 -598 -3 289 |
| 1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. |
| 2Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2018). |
| 3Nettot av statens primära utgifter och inkomster. |
| 4Nettot av myndigheters med fleras in- och utlåning i Statens internbank. |
|Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig |
| verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- |
|och utlåningen påverkar nettolånebehovet och |
| statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket. |
| |
|5Nettolånebehovet augusti 2017 till juli 2018 respektive den svenska |
|statsskulden den sista juli 2018 dividerat med BNP med löpande priser för |
|kvartal 3 2017 till kvartal 2 2018. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella
statistik.

Sveriges statsskuld juli 2018
http://hugin.info/133745/R/2209438/859797.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.