Du är här

2012-10-23

Riksgälden: Spår underskott i statsfinanser om 28 Mdkr..(Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Riksgäldskontoret bedömer att statens finanser kommer
att ge ett underskott om 28 miljarder kronor i år. Närmast
föregående prognos indikerade ett överskott på 32 miljarder
kronor.

För 2013 bedömer Riskgälden att budgetunderskottet uppgår
till 55 miljarder kronor. Den tidigare prognosen för 2013 var
ett överskott på 15 miljarder kronor. Under 2014 förväntar man
att underskottet blir 56 miljarder.

"Vi kommer att fördela den ökade upplåningen mellan alla våra
statspapper. Det innebär att finansieringen ökar i såväl
statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar som lån
i utländsk valuta", skriver Riksgälden.

Riksgälden räknar med att låna upp 206 miljarder på
penningmarknaden 2012 och 170 miljarder 2013. Det kan jämföras
med 195 respektive 1148 miljarder förra prognosen från juni
månad. Under 2014 förväntas 241 miljarder att lånas upp.

Samtidigt kommer 102 miljarder lånas upp på kapitalmarknaden
under 2012 och 133 miljarder 2013. I den förra prognosen var de
siffrorna 116 respektive 101 miljarder. Under 2014 förväntas man
låna upp 130 miljarder på kapitalmarknaden.

Riksgälden bedömer att svensk ekonomi står på solid grund och
klarar sig relativt väl trots krisen i EMU. Svehar starka
statsfinanser, ett väletablerat finanspoliramverk, en egen
valuta, en konkurrenskraftig exportsektor och
bytesbalansöverskott. Den svaga konjunkturen och osäkerheten i
omvärlden får ändå genomslag på svensk ekonomi.

BNP-tillväxten förväntas bli 1,0 procent (tidigare 1,0
procent) under 2012 och 1,6 procent (2,3) 2013. Under 2014
förväntas tillväxten upp å till 2,2 procent.

"Vår prognos bygger på ett antagande om att regeringen kommer
att genomföra nya reformer för 25 miljarder kronor 2014.
Prognosen innehåller däremot inte några försäljför 2013 och
2014", skriver man.

Riksgälden spår att statsskulden uppgår till 1.163 miljarder
kronor 2012 och 1.217 miljarder 2013. Som andel av BNP är det
32,4 respektive 32,9 procent.

Upplåningen i statsobligationer uppgår till 74 miljarder
kronor 2013, vilket är en ökning med 11 miljarder kronor jämört
med juniprognosen. Under 2014 planerar man att ge ut
statsobligationer för 84 miljarder kronor. Samtidigt höjer
Riksgälden emissionsvolymen i realobligationer till 9 miljarder
kronor per år.

"Efterfrågan på både stats- och realobligationer är stark.
Ett större utbud bidrar till att ytterligare förbättra
likviditeten i den inhemska statspappersmarknaden", skriver
Riksgälden.

"Under flera år har stocken av statsskuldväxlar legat på en
miniminivå eftersom vi har prioriterat statsobligationer då
lånebehovet varit litet. Nu ser vi utrymme att öka upplåi
statsskuldväxlar igen. Vi räknar med att stocken uppgår till 135
miljarder kronor i slutet av 2014", fortsätter man.

Riksgälden planerar vidare att ge ut obligationer i utländsk
valuta för motsvarande 7 milkronor 2013 och 27 miljarder kronor
2014, utöver vidareutlåningen till Riksbanken.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.