Du är här

2012-10-23

Riksgälden: Större lånebehov än förväntat - Nordea

(SIX) Nordea anser att Riksgäldens upplåningsbehov var större
än förväntat. Makroprognoserna reviderades bara ned något men
den förväntade påverkan på de offentliga finanserna är mycket
större.

"Som en konsekvens ökar emissionerna av såväl obligationer
och växlar nästa år", skriver Nordea-ekonomen Mats Hydén i en
kommentar.

"Sammantaget var de nya prognoserna i samma generella
riktning som vi hade väntat (högre upplåningsbehov) men
prognosen ändrades mer och tidigare än vad vi hade förväntat.
Marknadspåverkan bör bli större i reala än i nominella med
anledning högre relativa ökningar av emissionerna", fortsätter
Hydén.

Riksgäldskontoret bedömer att statens finanser kommer att ge
ett underskott om 28 miljarder kronor i år. Närmast föregående
prognos indikerade ett överskott på 32 miljarder kronor.

För 2013 bedömer Riskgälden att budgetunderskottet uppgår
till 55 miljarder kronor. Den tidigare prognosen för 2013 var
ett överskott på 15 miljarder kronor. Under 2014 förväntar man
att underskottet blir 56 miljarder.

Riksgälden räknar med att låna upp 206 miljarder på
penningmarknaden 2012 och 170 miljarder 2013. Det kan jämföras
med 195 respektive 148 miljarder förra prognosen från juni
månad. Under 2014 förväntas 241 miljarder att lånas upp.

Upplåningen i statsobligationer uppgår till 74 miljarder
kronor 2013, vilket är en ökning med 11 miljarder kronor jämört
med juniprognosen. Under 2014 planerar man att ge ut
statsobligationer för 84 miljarder kronor. Samtidigt höjer
Riksgälden emissionsvolymen i realobligationer till 9 miljarder
kronor per år.

BNP-tillväxten förväntas bli 1,0 procent (tidigare 1,0
procent) under 2012 och 1,6 procent (2,3) 2013. Under 2014
förväntas tillväxten uppgå till 2,2 procent.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.