Du är här

2017-09-15

Ripasso Energy AB: Ripasso Energy avser lansera PWR BLOK 400-F för förbränning av restgaser

Ripasso Energy har nu genomfört initiala tester av PWR BLOK 400-F, en
containerbaserad lösning där bolagets stirlingmotorer används för att
ta tillvara energi från restgasförbränning. Den initiala responsen
från potentiella kunder inom ferrokromindustrin i Sydafrika har varit
mycket positiv och bolaget ser en betydande marknadspotential.

[image]

Datum för lansering av PWR BLOK 400-F och det nya affärsområdet -
produkter för förbränning av restgas, är satt till den 28 september
2017. Lansering kommer ske genom pressmeddelande, en informativ film
producerad av Finwire Media och med information på Ripasso Energys
hemsida.

Inom industrin finns på många ställen biprodukter i form av gaser
(restgas) som idag bränns upp, utan att energin tas tillvara. Restgas
är vanligen av ojämn kvalité, vilket gör att den är svår att hantera
för motorer baserade på intern förbränning. Stirlingmotorn är unik
med hög verkningsgrad och extern förbränning, vilket gör den i det
närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns och vilken kvalité
det är på den aktuella gasen. Med PWR BLOK 400-F har Ripasso Energy
utvecklat en produkt där bolagets stirlingmotor monteras i en
container som på ett kostnadseffektivt sätt kan placeras i
anläggningar där förbränning av restgas sker.

Ripasso Energy har identifierat ferrokromindustrin som en bra första
marknad, då den är elintensiv och genererar en stor mängd restgas som
idag måste brännas upp. Ripasso Energy har under det tredje kvartalet
detta år testat sina stirlingmotorer för förbränning av denna typ av
gas med mycket goda resultat.

En tredjedel av världens ferrokromindustri finns i Sydafrika. Ripasso
Energy har varit närvarande i Sydafrika i över fem år med sin
testanläggning i Upington samt byggt ett omfattande nätverk inom
energisektorn. Ripasso Energys ledning har under den senaste tiden
träffat flera av de stora aktörerna inom ferrokromindustrin och
funnit ett starkt intresse för produkten. Med PWR BLOK 400-F, till
det pris Ripasso Energy kan erbjuda, får kunden en återbetalningstid
på omkring tre år. Teknologins livslängd beräknas av bolaget till
minst 25 år och ger en möjlighet för kunderna att minska den mängd el
som köps från nätet med 10 till 15 procent. I Sydafrika produceras 87
procent av all el med fossila bränslen, enligt siffror från Eskom,
med stora koldioxidutsläpp som följd. Den minskade elförbrukning som
Ripasso Energys teknologi möjliggör skulle innebära en reduktion av
koldioxidutsläppen med 3 500 ton per år och PWR BLOK.

Inom enbart Sydafrikas ferrokromindustri finns en marknadspotential om
250 MW, enligt en av bolaget anlitad expert på den sydafrikanska
ferrokromindustrin. Den energimängden motsvarar 625 enheter av PWR
BLOK 400-F. Ripasso Energys indikativa pris för ett PWR BLOK 400-F är
omkring 4,6 MSEK. Med detta pris blir kundens totalkostnad för el
under 25 år endast 17 öre per kWh.

Ripasso Energy har i dagsläget inga bindande beställningar avseende
PWR BLOK 400-F, men det initiala intresset från representanter inom
ferrokromindustrin som Ripasso Energy träffat har varit positivt och
Ripasso Energy bedömer sannolikheten för en order i närtid som god.
Tiden från en beställning till att Ripasso Energy får intäkter från
affären uppskattas till omkring 12 månader.

PWR BLOK 400-F är den första produkten från Ripasso Energy mot
marknaden för restgas. Globalt bränns restgas varje år med ett
energiinnehåll motsvarande hela Afrikas elkonsumtion (OPEC Bulletin
5/15). På denna marknad ser Ripasso Energy att PWR BLOK 400-F och
vidare utveckling av denna produkt har stor potential att ta en
ansenlig marknadsandel.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande,
vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson,
e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget,
besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att
prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 september 2017 kl. 06.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/ripasso-energy-avser-lanse...
http://mb.cision.com/Main/14881/2347263/722980.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.