Du är här

2017-05-30

Robert Friman International AB (publ): EBM väcker åtal mot företrädare för Robert Friman International AB och Robert Fr...

Som tidigare meddelats har Ekobrottsmyndigheten (EBM) inlett en
förundersökning mot tre anställda i koncernen Robert Friman
International AB. En av de anställda är sedan tidigare avförd från
förundersökningen.

Stockholms tingsrätt har nu utfärdat stämning mot två av bolagets
anställda avseende grovt skattebrott eller vårdslös skatteuppgift.
Alternativt yrkas ansvar för medhjälp till grovt skattebrott. En av
de anställda är bolagets VD.

Enligt EBM:s gärningsbeskrivning som nedan återges i huvudsak, väcks
åtal på följande grunder:

Yrkande om ansvar för grovt skattebrott alternativt vårdslös
skatteuppgift

Företrädaren för dotterbolaget Robert Friman & Co AB har under åren
2015-2017 uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat eller låtit
lämna oriktiga uppgifter i bolagets till Skatteverket ingivna
skattedeklarationer för redovisningsperioderna februari 2015 och juni
2015-december 2016.

Förfarandet har gett upphov till fara för att skatt skulle undandras
det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas med 53
800 000 kr.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att ingående mervärdesskatt
avseende inköp av ädelmetaller från bolagen Malartsis AB, Prime i
Stockholm AB och Sweden Air Steam Management company AB har
redovisats med för höga belopp. Uppgifterna har varit oriktiga och
Robert Friman & Co AB har inte haft rätt att göra avdragen eftersom
förträdradaren känt till eller bort känt till att man genom sina
inköp deltog i transaktioner som utgjorde momsbedrägerier.

Brotten är att bedöma som grova eftersom det rört mycket betydande
belopp och brottsligheten utövats systematisk och i större
omfattning.

Yrkande om ansvar för medhjälp till grovt skattebrott
Alternativt har företrädare för Robert Friman & Co AB under åren
2015-2017 uppsåtligen eller av grov oaktsamhet främjat brotten i
Malartsis AB, Prime i Sthlm AB och Sweden Air Steam Management
company AB genom att inhandla ädelmetaller från bolagen trots att de
känt till eller bort känna till att transaktionerna med metallerna
ingick i ett momsbedrägeri.

Yrkande om företagsbot
Det yrkas även att bolaget Robert Friman & Co AB åläggs företagsbot om
4 000 000 kr.

Ovan angivna gärningar har begåtts i bolagets näringsverksamhet och
näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kan krävas för att
förebygga brottsligheten och/eller brottet har begåtts av person i
ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren
eller fatta beslut på näringsidkarens vägnar.

Rättegången kommer att påbörjas den 5 juni och pågå till den 28 juni
2017.

Ny t.f. VD
Med anledning härav har Björn Friman beslutat att avgå som VD i Robert
Friman International AB och Robert Friman & Co AB samt som
styrelse-suppleant i Robert Friman International AB och
styrelseledamot i Robert

Friman & Co AB. Björn Friman kommer att vara fullt verksam i koncernen
under sin uppsägningstid.

Till ny t.f. VD i dessa bolag har utsetts Bill Friman, som är en av
huvudägarna och verksam som marknadsansvarig i bolaget.

Sedan bolaget haft möjlighet att ta del av den omfattande
förundersökningen avser man att återkomma med konsekvenserna av
stämningen för bolaget.

Vid frågor rörande ovanstående kontakta bolagets ombud:
Bengt Siverling 073 541 55 65

Vid frågor rörande verksamheten i övrigt kontakta t.f. VD:
Bill Friman 0370-332136 bill@robertfriman.se

Styrelsen
Robert Friman International AB

Bolagets Certified Adviser ("CA") är Partner Fondkommission AB.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman
International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
maj 2017 kl. 21.40

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/robert-friman-international-ab--publ-/r/ebm-va...
http://mb.cision.com/Main/11573/2276576/681534.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.