Du är här

2017-09-21

Robert Friman International AB (publ): RF Int - Pressmeddelande  - med anledning av Skatteverkets beslut

Robert Friman & Co AB ("Dotterbolaget"), dotterbolag till Robert
Friman International AB (publ) ("Moderbolaget"), har idag mottagit
ett beslut från Skatteverket (SKV) gällande återbetalning av moms för
ädelmetallhandeln.

Enligt beslutet skall Robert Friman & Co AB vägras avdrag för ingående
moms för perioden januari 2015 - februari 2017 med total 66 219 716
kr. Beslutet innebär även att Dotterbolaget påförs skattetillägg om
totalt 10 041 790 kr samt ränta 1 015 013 kr.

Robert Friman & Co AB kommer överklaga SKV's beslut till
förvaltningsrätten samt begära anstånd med betalning av de beslutade
beloppen.

Som tidigare kommunicerats fick Robert Firman & Co AB i augusti 2017
ett förslag till beslut där SKV vägrar Dotterbolaget avdrag för
ingående moms gällande ädelmetallhandeln för perioden januari
2015-februari 2017 med totalt 66 945 339 kr samt att påföras ett
skattetillägg om totalt 10 041 790 kr. Dotterbolaget fick tillfälle
att yttra sig om förslaget, yttrande lämnades in till SKV den 18
augusti 2017.

Styrelsen för Robert Friman International AB (publ) kommer snarast att
meddela marknaden sin bedömning av vad detta innebär för Moderbolaget
och koncernen.

Styrelsen - Robert Friman International AB
Kontaktperson: Johan Widström styrelseordförande
Tel: 070-995 12 10
ir@robertfriman.se
www.robertfriman.se
Bolagets Certified Adviser ("CA") är Partner Fondkommission AB.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman
International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
september 2017 kl. 15.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/robert-friman-international-ab--publ-/r/rf-int...
http://mb.cision.com/Main/11573/2351860/725893.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.