Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

Robert Friman International AB (publ): Robert Friman International AB (publ): Kontrollbalansräkning upprättad och granskad...

I pressmeddelande den 22 september meddelade Robert Friman
International AB (publ) ("Moderbolaget") att en kontrollbalansräkning
ska upprättas för Moderbolaget och dess dotterbolag.

Bakgrund
Skatteverket ("SKV") taxerade upp Robert Friman & Co AB ("Dotterbolag
1") för felaktigt avdragen moms om 66 MSEK plus skattetillägg och
ränta vilket pressmeddelades den 21 september 2017. Som följd av
detta beslöt styrelserna för respektive bolag att upprätta
kontrollbalansräkning för de fyra bolagen Moderbolaget, Dotterbolag
1, Rock by Sweden AB ("Dotterbolag 2") och Gulddeal i Gnosjö AB
(dotterbolag till Robert Friman & Co AB "Dotterbolag 3").

-------------------------

Kontrollbalansräkningarna upprättades per den 31 augusti 2017 och har
granskats av revisorerna i respektive bolag. De uppvisar att eget
kapital är intakt i Moderbolaget men inte i Dotterbolag 1,
Dotterbolag 2 och Dotterbolag 3. Därav kommer bolagsstämmor snarast
att hållas i samtliga dotterbolag men ej i Moderbolaget. Effekterna
för Moderbolagets del av detta kommer att klarna under den närmaste
tiden varvid Moderbolaget avser komma ut med ny information.

Beträffande Dotterbolag 1 kan sägas att SKV beviljat anstånd med
inbetalning av upptaxerad moms till den 13 november 2017. I skrivande
stund förbereds överklagan till förvaltningsrätten avseende
taxeringen med begäran om anstånd om betalning till dess
taxeringsärendet slutligen är avgjort.

Styrelsen - Robert Friman International AB
Kontaktperson: Johan Widström styrelseordförande
Tel: 070-995 12 10
ir@robertfriman.se
www.robertfriman.se
Bolagets CertifiedAdviser ("CA") är Partner FondkommissionAB.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman
International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17
oktober 2017 kl. 10.35.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/robert-friman-international-ab--publ-/r/robert...
http://mb.cision.com/Main/11573/2369292/737430.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.