Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-21

Robit Oyj: KAUPANKÄYNTI ROBIT OYJ:N OSAKKEILLA NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLA ALKAA TÄNÄÄN

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 21.5.2015 klo 8.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

KAUPANKÄYNTI ROBIT OYJ:N OSAKKEILLA NASDAQ FIRST NORTH FINLAND
-MARKKINAPAIKALLA ALKAA TÄNÄÄN

Robit Oyj:n ("Robit" tai "Yhtiö") osakkeet otetaan tänään 21.5.2015 kello
10.00 kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First
North Finland -markkinapaikalla. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 15 883 900,
kaupankäyntitunnus ROBIT ja ISIN-koodi FI4000150016.

Robitin listautumisannissa ("Listautumisanti") laskettiin liikkeeseen 5 800
000 uutta osaketta ja Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 15 883 900
osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin Patentti- ja Rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin 20.5.2015 ja ne rekisteröitiin hyväksytyn
osakemerkinnän tehneiden osakkeenomistajien arvo-osuustileille 21.5.2015.
Instituutioannissa osakkeet toimitetaan maksua vastaan arviolta 25.5.2015
Euroclear Finland Oy:n kautta.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimi
Listautumisannin pääjärjestäjänä ja on Yhtiön First North -sääntöjen mukainen
hyväksytty neuvonantaja. Asianajotoimisto Borenius Oy toimi
Listautumisannissa Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja pääjärjestäjän
oikeudellisena neuvonantajana Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj

-------------------------------------------------------------------------------
| Jussi Rautiainen, toimitusjohtaja Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja |
|+358 40 741 0369 +358 400 622 092 |
| jussi.rautiainen@robit.fi harri.sjöholm@robit.fi |
-------------------------------------------------------------------------------

Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä
kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen
ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa
käytettäviin top hammer -kulutusosiin sekä maaporauksessa käytettäviin DTH
(down-the-hole) -kulutusosiin. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa,
Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä
myyntitoimisto Kiinassa sekä noin 160 jakelijan verkosto. Yhtiöllä on
tuotantoa Suomessa ja Etelä-Koreassa.

JAKELU:

NASDAQ QMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robit.fi

HUOMAUTUS:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa,
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta
ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä annettavia
arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö taikka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eivät ole
vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden
ostamiseksi tai kehotukseksi tekemään tarjous arvopapereiden ostamiseksi,
eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai
muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia
arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin
artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu
"tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle
Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään
Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on
tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii)
henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta
Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2)
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä
(kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien
henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Robit Oyj via Globenewswire

HUG#1922899

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.