Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Rootfruit: Kommuniké från årsstämma 2016-05-04

· Irene Axelsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
· Vid stämman var 1 986 768 aktier av totalt 5 129 500 aktier
representerade vilket motsvaras av 39% av rösterna.

· Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och
styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

· Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens
förslag innebärande att de till förfogande vinstmedel 7 118 kkr -
disponeras så att 7 118 kkr överföres i ny räkning.

· Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 20 000 SEK till
styrelseledamot och 40 000 SEK till styrelsens ordförande.

· För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:
Irene Axelsson (omval), Per-Anders Öberg(omval), Richard Grönevall
(omval), Hans Jacobsson (omval) och Björn Zelander (omval). Vid
efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Irene Axelsson till
styrelsens ordförande.

· Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens
förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och
skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom
bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full
konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

· Årsstämman beslutade att emittera högst 350 000 teckningsoptioner
med lösenpris 14 kr per aktie och löptid till 31 maj 2019. Rätten att
teckna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart
tillkomma för bolagets dotterbolag Laholms Chips AB, vilket skall ha
rätt att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare
och styrelseledamöter i Bolaget.

· VD berättade i sitt anförande om företagets Vision och Affärsidé:
· o Bolagets Vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.
· Vi vill bredda och fördjupa distributionen i svensk dagligvaruhandel
· Vi fokuserar Norden i första hand och vill komma ut bredare i Norge, Danmark och Finland.
· Vi ökar närvaron succesivt i Servicehandeln (tex 7 Eleven, Pressbyrå, bensinmackar) och Storhushåll (tex Menigo, Martin&Servera).

· o Vår Affärsidé är- "Våra närodlade naturchips ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips. Då tar vi en unik position inom högmarginal-segmentet för snacks.
· Vi satsar på produktutveckling - fokus på närodlat och "rena" råvaror.
· Vi siktar på nyheter vid varje lanseringsfönster 2 ggr per år.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Jacobsson, VD
E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se
Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB
Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips
av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och
rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två
varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har
Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större
dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att
underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliseras
inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i
sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)
Industrigatan 23
312 34 Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se

Nästa rapport
Delårsrapport Q2 2016: 30 aug 2016
Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rootfruit/r/kommunike-fran-arsstamma-2016-05-0...
http://mb.cision.com/Main/12119/2003740/512080.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.