Du är här

2017-05-22

Rootfruit: Kommuniké från årsstämma 2017-05-19

·
Irene Axelsson valdes till ordförande att leda årsstämman.

·
Vid stämman var 3 118 900 aktier av totalt 6 154 416 aktier
representerade vilket motsvaras av 51% av rösterna.

·
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna och
styrelsens ledamöter

samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

·
Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag
innebärande att

de till förfogande vinstmedel 12 357 kkr - disponeras så att 12 357
kkr överföres i ny räkning.

·
Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 20 000 SEK till
styrelseledamot och 57 000 SEK till styrelsens ordförande.

·
För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Irene Axelsson (omval), Per-Anders Öberg(omval), Hans Jacobsson
(omval), Björn Zelander (omval) och Hans Berggren (nyval). Vid
efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Hans Berggren till
styrelsens ordförande.

·
Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag,
att fatta beslut

om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med
eller utan aktieägarnas företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå
till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om
aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt
utövande av teckningsoptioner.

·
Under övriga frågor presenterades Thomas Lindström som styrelsen
utsett till VD from 1 september 2017.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips
av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och
rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två
varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste åren har
Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större
dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Nästa rapport

Delårsrapport kvartal 2: 31 augusti

Delårsrapport kvartal 3: 13 november

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rootfruit/r/kommunike-fran-arsstamma-2017-05-1...
http://mb.cision.com/Main/12119/2270716/677799.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.