Du är här

2017-05-16

Rottneros AB: Årsstämma i Rottneros hölls den 16 maj 2017

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på
0,30 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,10 kronor per aktie
(sammanlagt 0,40 kronor) för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för
utdelningen är den 18 maj 2017 och utbetalning sker den 23 maj 2017.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsens ledamöter ska vara fem (en minskning med en) och omvalde
styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Per Lundeen,
Roger Mattson och Per Skoglund. Per Lundeen omvaldes som
styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
oförändrade arvoden; 550 000 kronor till styrelsens ordförande och
275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
Arbetstagarrepresentanterna ska få ett inläsningsarvode om 27 500
kronor per person.

Revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde
Ernst & Young Aktiebolag för perioden till slutet av årsstämman 2018.
Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till
huvudansvarig för revisionen. Revisorsarvode ska utgå enligt av
verkställande direktören godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämman 2018

Årsstämman godkände valberedningens förslag om oförändrade riktlinjer
för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag om oförändrade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av
tidigare publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av
årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets
webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB
(publ), +46 270 622 65

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består
av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och
råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen
har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2016.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=428280...
http://mb.cision.com/Main/15260/2266820/675206.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.