Du är här

2018-08-13

Rottneros AB: Rottneros AB (publ) ger en uppdatering om vedsituationen och korrigerar fel i delårsrapport januari-juni 2018

Som rapporterats i Rottneros delårsrapport januari-juni 2018 har
vedförsörjningen påverkats negativt av den extrema vädersituationen
och efterföljande torkan i Sverige. Rottneros har ökat importflödet
till sina massabruk genom sitt dotterbolag SIA Rottneros Baltic i
Lettland för att minimera påverkan på massaleveranser till Rottneros
kunder. Importen från Baltikum är spårbarhetscertifierad och
Rottneros har kontroll på råvarans ursprung.

Rottneros arbetar löpande med sina leverantörer för att säkerställa
virkesförsörjningen och bedöma eventuella konsekvenser.

Rättelse av resultatanalysen avseende ökade vedkostnader publicerad i
delårsrapporten januari-juni 2018 på sidan 6

I nuläget är kostnaden för importved väsentligt högre än för ved som
anskaffas i närområden. Den totala kostnadsökningen för vedråvara
(inklusive inköp i Sverige och import) var ca 60 MSEK för första
halvåret 2018 jämfört med första halvåret 2017 och inte ca 40 MSEK
som felaktigt uppgavs i resultatanalysen i delårsrapporten
januari-juni 2018, sidan 6. Korrigeringen i texten påverkar inte
rapporterat resultat. Den korrekta versionen av delårsrapporten
bifogas och återfinns på Rottneros hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB,
+46 270 622 65

Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 270 622 70
Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består
av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och
råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen
har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rottneros-ab/r/rottneros-ab--publ--ger-en-uppd...
http://mb.cision.com/Main/15260/2590135/889706.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.