Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

Rottneros AB: ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017

· Produktionsvolymen för första kvartalet ökade med 8 % jämfört med
första kvartalet 2016. Ett nytt kvartalsproduktionsrekord sattes för
Rottneros Bruk samt för koncernen i den nuvarande strukturen.

· Leveransvolymen för första kvartalet ökade med 9 % jämfört med
första kvartalet 2016 och med 9 % jämfört med fjärde kvartalet 2016.

· Investeringarna inom utvecklingsprogrammet Agenda 500 följer
planen, både när det gäller kapacitetsökningar och kostnader.

· Rottneros Packaging fick sin första order och därmed startas en
kommersiell produktion av fibertråg.

· Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 9 % till MSEK 472
(432).

· Resultat efter finansiella poster för första kvartalet belastades
av några oplanerade kostnader och uppgick till MSEK 56 (69).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet
ökade till MSEK 38 (29).

· NBSK massaprisnoteringen under första kvartalet var 3 % högre i
USD och 9 % högre i SEK, jämfört med första kvartalet 2016. Jämfört
med fjärde kvartalet 2016 var prisnivån i SEK på samma nivå

VD-ord: Rekordkvartal för både produktion och leveranser

Det första kvartalet 2017 präglades av en stark produktion och höga
leveranser. Koncernen i sin helhet och även Rottneros Bruk, noterade
produktionsrekord för ett enskilt kvartal. Koncernen ökade
produktionen med 8 procent jämfört med fjolårets första kvartal.
Detta trots att Vallviks Bruk påverkades av vissa
produktionsstörningar. Det visar att vi utvecklar oss i rätt
riktning, samtidigt som det finns mer att göra för att öka
tillgängligheten och produktionen framöver.

Rörelseresultatet hölls tillbaka av vissa kostnader av oplanerad
karaktär om ca MSEK 10 och jämfört med första kvartalet ifjol
minskade rörelseresultatet med MSEK 14 till MSEK 57. Vi hade även en
viss motvind genom att vårt genomsnittspris i svenska kronor var
enbart marginellt högre än under första kvartalet ifjol på grund av
en mindre gynnsam produkt- och kundmix.

Samtidigt som vi kunde glädjas åt framgångar under första kvartalet
påverkades början av andra kvartalet av ett oplanerat stopp i
Vallviks Bruk. Det är frustrerande med haverier som har sina orsaker
utanför vår direkta påverkan, men hanteringen visade prov på det
strukturerade och systematiska arbetssätt som vi introducerat i
bruket. Produktionsbortfallet uppgår till ca 4 500 ton eller 7,5 % av
Vallviks produktion under ett kvartal.

Marknaden utvecklas positivt
Vår marknad är överlag stabil och utsikterna ser bra ut med en god
balans mellan utbud och efterfrågan inför det andra kvartalet. Nya
prishöjningar har aviserats från och med den första maj.

Rottneros Packaging, vårt relativt nya utvecklingsområde, följer
planen med en positiv utveckling. Vi tog hem den första ordern i
mars. Detta är en viktig milstolpe, och innebär att vi nu sätter
igång industriell produktion. Därigenom kan vi utveckla processen och
kvaliteten.

Ökad kompetens och hållbarhet i fokus
Vi har fortsatt stort fokus på att utveckla våra medarbetares
kompetens inte minst genom ett tydligt och engagerande ledarskap.
Detta är ett långsiktigt arbete som kommer bära frukt över tid.
Kontinuerlig kompetensutveckling är en avgörande pusselbit för att vi
ska nå en så hög tillgänglighet i bruken som möjligt och därmed
fortsätta öka produktionen.

På miljöområdet bygger vi löpande in en ökande hållbarhet i våra
produktionsanläggningar. Vi ser tydliga effekter av de
miljörelaterade investeringarna genom minskade utsläpp och en allt
större andel egenproducerad el. I Rottneros Bruk kommer vi till
sommaren att driftsätta den nya biopannan, som ersätter en gammal
oljepanna. Efter investeringen blir båda brukens energianvändning i
praktiken fossilfri. Styrelsen har också beslutat om en investering i
utökad externrening för Rottneros Bruk.

Med det stabila marknadsläget samt de höga volymerna under första
kvartalet, och trots det oplanerade stoppet i Vallviks Bruk efter
kvartalets slut, fortsätter koncernens positiva trend och vi ser fram
emot ett år av kontinuerlig utveckling inom våra nischer och
fokusområden.

Lennart Eberleh
Verkställande direktör och koncernchef

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 klockan
08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk
version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen
gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB,
+46 270 622 65

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består
av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och
råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen
har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2016.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=428139...
http://mb.cision.com/Main/15260/2265967/674750.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.