Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-11

Rottneros AB: Rottneros offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Rottneros AB (publ) ("Bolaget") offentliggjorde den 28 augusti 2017 en
emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner
kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor ("Obligationen").

I enlighet med villkoren för Obligationen är avsikten att den inom
kort blir noterad och upptagen till handel på marknaden för
företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har lämnats in
till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Därför har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av och
registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument.

Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.rottneros.com).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB,
+46 270 622 65

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 14.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består
av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och
råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen
har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rottneros-ab/r/rottneros-offentliggor-prospekt...
http://mb.cision.com/Main/15260/2365784/735057.pdf
http://mb.cision.com/Public/15260/2365784/a91d8b9795247243.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.