Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

S2Medical AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2018  S2Medical AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2018

VIKTIG INFORMATION

I denna bokslutskommuniké gäller följande definitioner om inget annat
anges: Med Bolaget" eller "S2Medical" avses S2Medical AB (publ), org.
Nr 556934-8344.

Under året har Bolaget förvärvat 100% av Instagraft AB. Företaget
saknar verksamhet och har därför ansetts vara av ringa betydelse med
hänsyn till kravet på rättvisande bild. Av den anledningen har inte
dotterföretaget konsoliderats, och följaktligen har inte någon
koncernredovisning upprättats.

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2018

Nettoomsättningen uppgick till 453 KSEK (198 KSEK).

Rörelseresultatet uppgick till -962 KSEK (-1 938 KSEK).

Periodens resultat uppgick till -1 021 KSEK (-1 826 KSEK).

Vinst per aktie uppgick till -0,09 SEK (-486,85 SEK).

HELÅRET JANUARI-DECEMBER 2018

Nettoomsättningen uppgick till 1 496 KSEK (844 KSEK)

Rörelseresultatet uppgick till -10 606 KSEK (-5 224 KSEK).

Periodens resultat uppgick till -10 731 KSEK (-5 377 KSEK).

Vinst per aktie uppgick till -0,95 SEK (-1433,90 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

2018-11-30: PRV avser godkänna patentansökan rörande instagraft®
Bolaget erhåller ett slutföreläggande från PRV där det framkommer att
PRV kommer att bevilja patentansökan under vissa förutsättningar.
Instagraft® är ett verktyg för minimalt invasiv hudtransplantation
som kommer att börja utvecklas under 2019.

2018-12-12: S2Medical tecknar distributionsavtal för den colombianska
marknaden S2Medical tecknar ett exklusivt distributionsavtal med
företaget Innovacure SAS för distribution av Bolagets produkter inom
Epiprotect-serien. Avtalet innebär en initial beställning om 300 KSEK
vilken kommer att levereras efter registrering hos colombianska
myndigheter. Distributören förbinder sig även till beställningar om
minst 3,3 MSEK över de kommande 3 åren för att bibehålla
distributionsavtalet.

2018-12-17: S2Medical tecknar distributionsavtal för EpiprotectUlcer i
Egypten S2Medical tecknar distributionsavtal med företaget Al-Sarh
Trading Co för distribution av EpiprotectUlcer i Egypten.
Distributören förbinder sig i samband med avtalet till beställningar
om minst 6 MSEK över de kommande 4 åren.

2018-12-19: S2Medical erhåller order från distributör i Saudiarabien
S2Medicals distributör för den saudiska marknaden, Saudi Mais Company
for Medical Products, beställer förband till ett värde om ca 300
KSEK. Produkterna avses levereras under Q1 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 2018

2018 var det viktigaste året hittills för S2Medical med avseende på
försäljning. Bolaget tecknade flera stora distributörsavtal globalt;

Hedef Ortopedi för den turkiska marknaden

Innovacure SAS för den colombianska marknaden

Regen Medical för den brittiska marknaden

Sanacilia SRL för den italienska marknaden

Al-Sarh för den egyptiska marknaden

Bolaget anställde även en distriktssköterska för försäljning på den
skandinaviska marknaden vilket har markerat starten på försäljningen
i regionen.

Försäljningen i perioden har varit bättre än förväntat med en rad
större beställningar där en beställning från brännskadecentret
Babtain i Kuwait till ett värde av ca 500 KSEK samt en beställning
från Bolagets Saudiska distributör till ett värde av ca 275 KSEK,
utmärker sig. Viss administration för exporten krävs dock, vilket gör
att ordrarna kommer att levereras under 2019.

Bolagets produkter i Epiprotectserien har registrerats på två viktiga
regioner i form av Sudiarabien samt Kuwait. Registreringsförfarande
har även påbörjats på flera andra platser såsom Förenade Arabemiraten
och Colombia.

S2Clinic

I slutet av perioden öppnade S2Clinic, S2Medicals avdelning för
sårläkning. Verksamheten baseras på läkning av kroniska sår, men
kliniken kommer även att fungera som utbildningscenter för
distributörer och kunder samt vara en del i forskningen och
utvecklingen av Bolagets produkter. S2Clinic utmärker sig genom att
garantera läkning av de sår som behandlas.

Forskning och utveckling

Under året har fokus legat på utvecklingen av Bolagets system för
undertrycksbehandling av sår, InstaVac. Systemet kommer när det
lanseras att vara det minsta och tystaste på marknaden och kommer
därutöver att skyddas genom den patentsökta absorberande slangen
vilken utvecklats i samverkan med Absorbest AB. Utrustningen visades
för första gången upp på Medica i Düsseldorf i November 2018. Utöver
produktutvecklingen har forskargrupperna vilka Bolaget har samarbeten
med, fortsatt forskningen vilket framförallt avser nya strategier för
bekämpning av infektioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS OCH ÅRETS UTGÅNG

Bolaget har öppnat starkt under första delen av 2019 med framsteg inom
flera olika områden. Verksamheten på S2Clinic har bl.a. resulterat i
att en studie med Bolagets patentsökta Instagraft®-teknik har
initierats. Ett femtontal patienter har hittills besökt kliniken och
en första patient har redan hunnit lämna kliniken med läkt sår. För
att ytterligare stärka den kliniska verksamheten har den
välrenommerade plastikkirurgen Johan Thorfinn rekryterats som Chief
of Clinical Operations.

I januari accepterades en artikel skriven av Bolagets medgrundare
Mårten Skog i den vetenskapliga tidskriften Cell Transplantation.
Artikeln visar på fördelarna med att använda sig av små vävnadsbitar
istället för odlade epitelceller för läkning av sår. Bolaget har
sedan tidigare sökt patent för ett verktyg för minimalt invasiv
hudtransplantation vilket kommer att utvecklas under 2019. På den
vetenskapliga fronten nådde Bolaget även ett genombrott i ett
forskningsprojekt med antimikrobiella peptider som utvärderas som en
ny potentiell substans för behandling av infektioner. Tidiga in
vivo-resultat visar på resultat som är jämförbara med höga doser av
antibiotika.

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se)
är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

OFFENTLIGGÖRANDE

Information i denna bokslutskommuniké är sådan som S2Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 6 mars klockan 16:20. För att läsa hela
bokslutskommunikén, besök www.s2m.se under fliken investor relations
och pressmeddelanden.

Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och
säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen
med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat
eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra
brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och
därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso-
och sjukvården.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/s2medical-ab/r/bokslutskommunike-januari-dece...
https://mb.cision.com/Main/17719/2757365/1003285.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.