Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Safe at Sea: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN-MAR 2020

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast
motsvarande period år 2019. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1
januari - 31 december.

Koncern - Delårsperioden (jan-MAR) 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 3 229 tkr (1 424 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 tkr (-1 534
tkr)

· Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,341 kr)
· Soliditet 58,8% (47,7%)
· Kassalikviditet 191,3% (83,2%)
Koncern - FÖRSTA kvartalet (JAN-MAR) 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 3 229 tkr (1 424 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 tkr (-1 534
tkr)

· Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,341 kr)
· Soliditet 58,8% (47,7%)
· Kassalikviditet 191,3% (83,2%)
MODERBOLAG - Delårsperioden (jan-MARS) 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 3 229 tkr (1 424 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 tkr (-1 533
tkr)

· Resultat per aktie uppgick till -0,020 kr (-0,341 kr)
· Soliditet 58,9% (47,7%)
· Kassalikviditet 189,8% (81,4%)
MODERBOLAG- FÖRSTA kvartalet (JAN-MAR) 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 3 229 tkr (1 424 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 tkr (-1 533
tkr)

· Resultat per aktie uppgick till -0,020 kr (-0,341 kr)
· Soliditet 58,9% (47,7%)
· Kassalikviditet 189,8% (81,4%)

VD:s kommentar

Den positiva känsla som jag förmedlade i både bokslutskommunikén för
2019 och i VD-brevet i mitten av mars förblev inte bara en känsla. Vi
kan idag rapportera ett positivt resultat om 187 tkr för det första
kvartalet. En mycket viktig milstolpe som är ett resultat av de
åtgärder som vi genomfört i kombination med avslut i ett antal
affärer avseende båtförsäljning, reparationer och utbildning.

Det är mycket sannolikt att vi hade lyckats prestera ett betydligt
starkare resultat i det fallet att vi liksom många andra sedan mitten
av mars inte hade drabbats av Covid-19 pandemin. Det positiva med att
de större affärsavsluten inte har blivit av är att vi går starka in i
andra kvartalet med stora möjligheter till avslut i en eller flera av
de större affärsprocesserna.

Många av våra kunder är organisationer som på ett eller annat sätt i
stor utsträckning påverkas och involveras i arbetet med att hantera
virusspridningen. Detta har föranlett ett läge där våra kunder nu
tvingas fokusera på den akuta situationen och att pågående
affärsprocesser i framförallt utlandet för stunden skjuts fram.
Situationen innebär inte att affärsprocesserna är avbrutna, utan
innebär att de beslut som vi inväntar troligen kommer att dröja en
tid. För att anpassa oss till situationen så har vi sedan slutet av
mars månad korttidspermitterat personalen samt anpassat arbetet med
att registrera ett italienskt dotterbolag för affärer och
marknadsbearbetning av Medelhavsområdet.

ElEcoRunner-projektet har till del påverkats av Covid-19 pandemin då
projektet har ett par kritiska leverantörer och expertis i Italien.
Italien är ett av de länder i Europa som drabbats allra värst av
viruset och landet har infört strikta restriktioner. Viktigt att
poängtera är att projektet inte på något sätt har avstannat, tvärtom
pågår utvecklingen ihop med de kritiska kompetenserna för fullt.

Likaså AVINOR-projektet påverkas av pandemin och vi kommer att uppleva
förseningar av vissa viktiga moment, såsom utbildningar och tester på
plats i Norge. Projektet och behovet av våra systemlösningar har inte
på något sätt avstannat, och vi har fortsatt en stark tilltro till
att våra systemlösningar på ett bra sätt kan hantera de operationella
svårigheterna avseende räddningsförmåga och räddningskapacitet kring
norska flygplatser.

Vi ser idag positivt på både den nära framtiden liksom på något längre
sikt. Den positiva trenden är resultatet av en kombination av
vidtagna åtgärder för att sänka kostnadsbilden, åtgärder för att öka
beläggning i produktion samt försäljning av båtar, tjänster och
utrustning. Givetvis kan effekterna av en utdragen Covid-19 pandemi
få konsekvenser även för oss, men vi anser oss ha en god beredskap
för att snabbt anpassa oss utefter nya förutsättningar.

Henrik Hartman, CEO

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och
kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att
rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and
Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att
rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning,
utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at
Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner.
Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/delarsrapport-for-perioden-jan-...
https://mb.cision.com/Main/11568/3099075/1238184.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.