Du är här

2017-05-16

Safe at Sea: Kommuniké från årsstämma

Under tisdagen den 16 maj 2017, hölls årsstämma i Safe at Sea AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För
detaljerad information om besluten se kallelsen som publicerades den
18 april 2017. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och
utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöter Linda Ahl,
Peter Alexandersson, Håkan Ekstrand, Simon Hemberg och Kaj
Lehtovaara, dessutom föreslog stämman nyval av Patrik Gustavsson
vilket också stämman beslutade om.

Patrik Gustavsson, född 1967 arbetar som förvaltare på Case
Kapitalförvaltning. Patrik har stor kompetens inom sälj och
marknadsföring. Han bidrar även med finansiellt kunnande och
investerarkontakter. Patrik har genomfört affärer för andra börsbolag
samt erfarenhet från styrelsearbete i Booster Friends (ordf) och
Vinfabriken Sverige AB.

Patrik har 40.000 aktier i Safe at Sea samt 5.000 aktier i Safe at Sea
genom bolag.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Simon
Hemberg till styrelseordförande. Stämman beslutade att styrelsearvode
ska vara ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ledamöter och två (2)
prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Ledamöter som ej erhåller
arvode är Kaj Lehtovaara och Peter Alexandersson.

Stämman beslutade att Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson väljs till
bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det
kommande räkenskapsåret Vidare beslutades att arvode till revisorer
skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Ändring av Bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 2 till: Styrelsen har
sitt säte i Göteborg.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner
enligt styrelsens förslag enligt kallelsen till bolagsstämma den 18
april 2017.

För mer information, vänligen kontakta

Kaj Lehtovaara,

Telefon +46 (0)303-23 07 04
kaj@safeatsea.se (erik@safeatsea.se)

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt,
Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen
för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även
ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller
managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/kommunike-fran-arsstamma,c2266913
http://mb.cision.com/Main/11568/2266913/675298.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.