Du är här

2017-08-30

Saltängen Property Invest: Delårsrapport 1 januari 2017 - 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 2017 - 30 JUNI 2017

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017.
Hyresintäkterna uppgick till 40 726 Tkr (40 266 Tkr) för perioden.
Förvaltningsresultatet uppgick till 29 709 Tkr (29 415 Tkr) vilket motsvarar 6,46 kr (6,39kr) per aktie.
Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 2 731 Tkr (-14 366 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
Resultat efter skatt uppgick till 25 293 Tkr (11 741 Tkr), motsvarande 5,50 kr (2,55 kr) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2017-08-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Torberger, Ekonomichef
+ 46 70-378 50 07
daniel.torberger@hestia.se mailto:daniel.torberger@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se mailto:stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se http://www.saltangenpropertyinvest.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saltangen Property Invest Pressrelease 2017-08-30 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20999
Saltangen Property Invest Halvarsrapport 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21000

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 8.30.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.