Du är här

2018-08-30

Saltängen Property Invest: Delårsrapport 1 januari 2018 - 30 juni 2018 Saltängen Property Invest AB (publ)

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 2018 - 30 JUNI 2018 SALTÄNGEN PROPERTY INVEST AB (PUBL)

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018.
Hyresintäkterna uppgick till 41 395 Tkr (40 726 Tkr) för perioden.
Förvaltningsresultatet uppgick till 31 215 Tkr (29 709 Tkr) vilket motsvarar 6,79 kr (6,46 kr) per aktie.
Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 548 Tkr (2 731 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP- avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
Resultat efter skatt uppgick till 29 821 Tkr (25 293 Tkr), motsvarande 6,48 kr (5,50 kr) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2018-08-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Diego Velasquez, Ekonomichef
+ 46 70-378 50 07
diego.velasquez@hestia.se mailto:diego.velasquez@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se mailto:stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se http://www.saltangenpropertyinvest.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saltangen Property Invest Pressrelease 2018-08-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23982
Saltangen Property Invest Halvarsrapport 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23983

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 8.30.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.