Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar grön obligation om 500 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har emitterat sin
första gröna icke-säkerställda obligation. Obligationen om 500 mkr
har en löptid på fem år och övertecknades kraftigt (mer än två gånger
emitterad volym). Obligationslånet kommer emitteras per 14 februari
2019.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,30% och
har slutligt förfall den 14 februari 2024. Obligationerna kommer att
emitteras under ett rambelopp om 2 000 mkr. SBB kommer att ansöka om
notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond list
och emissionslikviden kommer att nyttjas i enlighet med bolagets
ramverk för gröna obligationer daterat 15 juni 2018 och med betyg E2
(näst högsta) av Standard & Poor's och medium grönt av CICERO.

"Hållbarhet är en integrerad del av SBB: s affärsmodell och att
emittera våra första gröna obligation är ytterligare en milstolpe för
SBB. Med en löptid om fem år och en marginal på 3,3% fortsätter vi
att reducera vår finansiella riskprofil och det är också glädjande
att återigen erhålla ett stort förtroende från nordiska
obligationsinvesterare", kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare
av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 15:40 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie
(symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq
First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt:
certifiedadvisor@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision