Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har genomfört en riktad nyemission av stamaktier...

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller
"Bolaget") har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den
5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 4 064 516
stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie
("Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en
bruttolikvid om cirka 126 miljoner kronor. Teckningspriset innebär en
premie om cirka 6,9 procent jämfört med stängningskursen om 29,00
kronor för stamaktien av serie D på Nasdaq First North Premier den 27
december 2018, sista handelsdagen innan Nyemissionen. Teckningspriset
har fastställts genom affärsmässiga förhandlingar.

Sundh Center AB har tecknat sig för 4 064 516 D-aktier i Nyemissionen.
Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt
för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att
på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed
öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Emissionen
stärker bolagets egna kapital ytterligare och bidrar till att SBB
närmar sig en investment grade rating. Bolaget avser att använda
emissionslikviden till återbetalning av lån och investeringar.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i
Bolaget att uppgå till 791 705 510 varav 209 977 491 stamaktier av
serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 35 481 228 stamaktier av
serie D och 175 251 preferensaktier. Nyemissionen medför en
utspädning om cirka 0,51 procent av totalt antal aktier i Bolaget och
cirka 0,15 procent av totalt antal röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 december 2018 kl. 13:45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie
(symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq
First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(www.penser.se). Mer information om bolaget finns på
www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.