Du är här

2018-03-09

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB initierar skriftligt förfarande i syfte att änd...

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget") har
idag inlett ett skriftligt förfarande, en så kallad "Written
Procedure" avseende Bolagets hybridobligationer om upp till SEK 1 000
000 000 med ISIN SE0010414599 och symbol SAMN 001 ("Obligationen") i
enlighet med obligationsvillkoren daterade den 22 september 2017
("Obligationsvillkoren").

Bolaget har därför instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ)
("Agenten") att initiera ett skriftligt förfarande i syfte att
formellt rösta om (i) ändring av Obligationsvillkoren innebärande a)
dels borttagande av en rättighet för Bolaget att vid var tid köpa
tillbaka samtliga obligationer om ett s.k. Equity Classification
Event inträffar, när Bolaget får information från ett ratinginstitut
att Obligationen kan tillgodoräknas som eget kapital ur
ratingperspektiv till mindre än 50 %, och b) dels borttagande av en
förhöjd marginal vid inträffande av ett s.k. No Rating Event, när
Bolaget inte erhåller en rating från ett ratinginstitut i förhållande
till sig själv eller Obligationen inom en viss utsatt tidsperiod,
samt (ii) ändring och bekräftelse av Obligationsvillkoren och övriga
finansiella dokument som krävs för att återspegla en sådan ändring av
Obligationsvillkoren.

Agenten har idag initierat det skriftliga förfarandet genom utfärdande
av en kallelse, "Notice of Written Procedure - Request to Amendment".
Kallelsen har skickats till innehavare av Obligationen som är
registrerade i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB per den 8
mars 2018.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, inklusive, detaljerad
information om förfarandet samt innebörden av villkoren för bytet av
emittent och ändringarna i Obligationsvillkoren finns att tillgå på
Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se) samt Stamdata (www.stamdata.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars
2018 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB
(www.remium.com). Mer information om bolaget finns på
www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.