Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-30

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 300 milj...

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget"
eller "Bolaget") meddelar att Bolaget, genom sitt dotterbolag SBB i
Norden AB (publ), säljer delar av sin byggrättsportfölj till ett
fastighetsvärde om 712 miljoner kronor. Transaktionen bedöms påverka
Bolagets resultat positivt med cirka 300 miljoner kronor för 2017 och
med anledning av försäljningarna har styrelsen beslutat avbryta
förberedelserna för en nyemission av stamaktier som meddelades
marknaden den 15 maj 2017.

Samhällsbyggnadsbolaget säljer 202 000 kvadratmeter ljus bruttoarea
(BTA) byggrätter med pågående detaljplaneprocess till ett
överenskommet fastighetsvärde om 712 miljoner kronor, varav 184
miljoner kronor avser joint ventures där Samhällsbyggnadsbolaget
kommer att äga 50 procent. Försäljningen har väckt stort intresse
bland bygg- och bostadsutvecklingsbolag, och genomförs i 6
transaktioner avseende byggrätter i Stockholm och Nyköping.
Sammanlagt bedöms resultatpåverkan för 2017 uppgå till cirka 300
miljoner kronor. Handpenningen uppgår till 79 miljoner kronor.

Den omedelbara effekten på kassaflödet av handpenningsbetalningarna
beräknas till 60 miljoner kronor. Resterande likvider beräknas
generera ytterligare cirka 460 miljoner kronor i kassaflöde under de
närmaste 12-18 månaderna.

"Redan under vårt första verksamhetsår sålde vi byggrätter för 226
miljoner kronor, och att nu avsluta första halvåret 2017 med
försäljningar motsvarande 712 miljoner kronor ger en indikation om
hur attraktivt vårt fastighetsbestånd är", säger Krister Karlsson,
vice VD för Samhällsbyggnadsbolaget.

Transaktionen är ett led i Bolagets uttalade strategi att skapa värden
genom att identifiera potential till, och genomföra,
fastighetsutveckling i kommunikationsnära lägen. Målsättningen är
fortsatt att leverera minst 250-400 miljoner kronor på årlig basis i
vinster från fastighetsutveckling utöver den löpande förvaltningen.

"Vår resa har bara börjat och vi kommer alltid att fokusera på
kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande vilket denna transaktion är
ett bevis på. Vi befinner oss i en konsolideringsfas och vi räknar
med att fortsätta genomföra transaktioner som synliggör bolagets
värden", säger Ilija Batljan, VD och grundare av
Samhällsbyggnadsbolaget.

Bolaget bedömer att den resterande portföljen av byggrätter och
framtida byggrätter efter denna transaktion omfattar totalt cirka 430
000 kvadratmeter ljus BTA.

Med anledning av transaktionen har Bolagets styrelse beslutat avbryta
förberedelserna gällande nyemission av stamaktier som meddelades
marknaden den 15 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni
2017 kl. 18.15 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol
SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).
Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har
som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora
samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna
en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.