Du är här

2017-08-21

Samsyn mellan investerare och banker i Eniro

Efter en tid av diskussioner och förhandlingar har en investerargrupp med finansmannen Tedde Jeansson i spetsen nått en samsyn med Eniros banker.

Det framgår av ett pressmeddelande från Eniro som sedan en tid tillbaka jobbar för att få en rekapitaliseringsplan godkänd av bolagets flera typer av intressenter.

Investerargruppen består av en grupp ägare av Eniros konvertibel och den har, vilket är känt sedan tidigare, arbetat för att den föreslagna kontantemissionen i Eniro ska bli fullt tecknad i utbyte mot att bolagets banker går med på vissa lättnader i lånevillkoren.

"Bankkonsortiet och Investerargruppen har nått samsyn om justeringar gällande ränta och amorteringstakt om hela kontantemissionen om 275 miljoner kronor garanteras av investerare. Eniros styrelse är positiv till de förändringar som Investerargruppen och bankkonsortiet har samsyn kring", heter det i ett pressmeddelande på måndagen.

Några formella åtagande finns inte från någon part i nuläge. De förändrade villkoren är villkorade av godkännande i respektive banks kreditkommitté och att ett fullständigt garantikonsortium kommer på plats.

"Eniro avser att återkomma med mer information så snart kreditkommittégodkännande och/eller fullständigt garantikonsortium har färdigställts", skriver sök- och annonsbolaget.

Den sedan tidigare presenterade rekapitaliseringsplanen är villkorad av att ägare motsvarande 95 procent av preferensaktierna och konvertiblerna godkänner vissa villkor i den. Per den 26 juli planen accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav om cirka 73 procent och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent. Nuvarande acceptperiod för utbyteserbjudandena i rekapitaliseringsplanen löper till och med 25 augusti.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.