Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Sandvik: Sandviks årsstämma 2019

Sandvik AB höll den 29 april 2019 årsstämma i Sandviken.

Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren berättade i sitt tal om
verksamheten och resultaten under 2018. Ett år där koncernen på nytt
nådde en rekordhög vinst.

- Vi har haft en stark efterfrågan och Sandvik har blivit än mer
lönsamt, sa Björn Rosengren.

- I styrelsen är vi nöjda med ledningens mycket kompetenta arbete.
Tempot har varit högt och många bra förändringar har genomförts, sa
styrelseordföranden Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2018. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 4,25 SEK per aktie. Avstämningsdag
för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 2 maj 2019.
Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 7
maj 2019.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till styrelseledamöter
Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan
Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars
Westerberg. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter
utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas
Andersson och Mats W Lundberg.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode
till styrelsen enligt följande fördelning: 2 550 000 SEK (tidigare 2
400 000 SEK) till styrelsens ordförande, 690 000 SEK (tidigare 660
000 SEK) till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i
bolaget, 300 000 SEK (tidigare 285 000 SEK) till ordföranden i
revisionsutskottet, 170 000 SEK (tidigare 160 000 SEK) till vardera
övrig ledamot i revisionsutskottet, 145 000 SEK (tidigare 135 000
SEK) till ordföranden i ersättningsutskottet och 115 000 SEK
(tidigare 110 000 SEK) till vardera övrig ledamot i
ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå till ledamöterna i
utskottet för förvärv och avyttringar.

Revisor
Stämman beslutade omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt
incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram
för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom
koncernen (LTI 2019).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje
förvärvad Sandvik-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod
vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa
prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls. Programmet bygger i
allt väsentligt på samma villkor som 2014-2018 års program.

LTI 2019 omfattar högst 3 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier
kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den
totala kostnaden för LTI 2019 beräknas uppgå till högst 315 miljoner
SEK, vid antagande om ett pris per Sandvik-aktie om 135 SEK.

Wilhelm Haglund-medaljen
Tero Yli-Hannuksela, Jarno Kuittinen och Johannes Välivaara (Sandvik
Mining and Rock Technology) utsågs till årets produktutvecklare och
belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av DD422i och
DD422iE, en ny intelligent produktfamilj för jumbo-borriggar i
gruvindustrin.

Stockholm den 29 april 2019

Sandvik AB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder
produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet,
lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda
områden - verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning;
maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för
gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter
i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för
industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda
och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i
kvarvarande verksamheter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sandvik/r/sandviks-arsstamma-2019,c2799900
https://mb.cision.com/Main/208/2799900/1034326.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.