Du är här

2017-10-03

Saniona AB: Saniona erhåller milstolpsbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research

PRESSMEDDELANDE

3 oktober 2017

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget
har uppnått den tredje forskningsmilstolpen för att identifiera nya
läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Projektet stöds av
Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) och den uppnådda
milstolpen innebär en betalning på cirka 1 miljon kronor (119 487 USD).

"Vi har nu fått den slutliga milstolpesbetalningen, som kommer att täcka våra
kostnader för de kommande sex månaderna. Programmet löper enligt plan och vi
förväntar oss att ha levererat samtliga projektets milstolpar med bidraget
från MJFF vid den tidpunkten", säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

I februari 2016 meddelade Saniona att MJFF har tilldelat Saniona ett
forskningsanslag på upp till cirka 5,2 miljoner kronor (590 700 USD) för att
utveckla småmolekylära modulatorer av nikotinreceptorer som tillhör en subtyp
som heter alfa -6 samt utvärdera möjligheten att använda dessa
läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Saniona har nu
erhållit totalt cirka 5,2 miljoner kronor i bidrag från MJFF.

Sanionas forskargrupp är den första att presentera små molekyler som specifikt
underlättar funktionen av alpha-6 nikotinreceptorer som förmedlar
dopaminsignaler.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957,
E-mail:tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
3 oktober 2017 kl. 12:45 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska
sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av
potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen
är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och
kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar
med Boehringer Ingelheim GmbH., Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V
och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget
har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på
Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 100 aktieägare. Aktien handlas
under tickern SANION. Läs mer på
www.saniona.com.

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurologisk sjukdom som
kännetecknas av välkända motoriska symptom inklusive skakningar, stelhet i
armar och ben, långsamma rörelser och problem med kroppshållning och balans.
Förutom motoriska symptom, upplever många patienter icke-motoriska symptom,
som sömnstörningar, sensoriska symptom, depression och gastrointestinala
symptom.

Parkinsons är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen och mer än fem
miljoner människor i världen är drabbade. Parkinsons sjukdom är vanligare hos
personer över 60 år, men sjukdomen drabbar också personer i tjugoårsåldern.
Hos friska personer regleras motoriken av nervceller som kommunicerar med
varandra med hjälp av dopamin. Vid Parkinsons sjukdom degenereras
dopaminproducerande celler i hjärnan vilket påverkar hela centrala
nervsystemet. Detta medför en försämring av kommunikation mellan cellerna som
leder till förlust av kontroll av rörelser. Befintliga Parkinsonsbehandlingar
är endast effektiva på att hantera symptom på sjukdomen. Eftersom sjukdomen
fortskrider och dopaminerga neuroner fortsätta att förloras, blir dessa
läkemedel så småningom mindre effektiva på att behandla symptomen.

Om modulatorer av alfa-6 nikotinreceptorer

Nikotinreceptorer av typen alfa-6 uppvisar ett extremt lokaliserat uttryck,
främst begränsat till dopaminneuroner. I dessa nervceller uttrycks de på
nervändar som innerverar en region i hjärnan som heter striatum där de är
viktiga mediatorer av lokal reglering av dopaminsignaler av signalmolekylen
acetylkolin. Sanionas forskargrupp är den första till att presentera
selektiva allosteriska modulatorer av nikotinreceptorer av typen alfa-6 och
har dessutom visat att dessa modulatorer ökar receptorkänslighet för
acetylkolin. De identifierade modulatorerna av alfa-6 nikotinreceptorer har
potential att stärka acetylkolinförmedlad dopaminfrisättning vid nervändarna
i striatum och därmed erbjuda en ny metod för att skydda och motverka
degenerering av dopaminneuroner i patienter med Parkinsons sjukdom.

Om Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research

Michael J. Fox Foundation är världens största ideella finansiär av
Parkinsons-forskning och verksamheten är dedikerad till att påskynda
utvecklingen av ett botemedel för Parkinsons sjukdom och bättre behandlingar
för de som lever med sjukdomen idag. Stiftelsen strävar mot sina mål genom
ett offensivt och välriktat forskningsprogram i kombination med ett aktivt
globalt engagemang från forskare, Parkinsonpatienter, företagsledare,
deltagare i kliniska prövningar, donatorer och volontärer. Stiftelsen har
bidragit med mer än 525 miljoner USD till forskning och har i grunden
förändrat riktningen för utvecklingen av ett botemedel. Som en del i kärnan
av världsledande Parkinsonsforskning, möjliggör Stiftelsen banbrytande
samarbeten med branschledare, akademiska forskare och offentliga
forskningsfinansiärer; ökar flödet av deltagare till kliniska prövningar med
hjälp av sitt online-verktyg, Fox Trial Finder; främjar medvetenhet om
Parkinsons genom opinionsbildning, events och uppsökande verksamhet; och
samordnar på gräsrotsnivå tusentals Team Fox-medlemmar runt om i världen.
20171003 - PR - M J Fox milestone - SWE
http://hugin.info/172499/R/2139056/818842.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Saniona AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.