Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Santa Fe Group: Oplysninger om aktiviteter i det fortsættende Santa Fe Group A/S (kommende EAC Invest A/S) samt forventet c...

København, 6. november 2019

I forlængelse af frasalget af relocation forretningen (Santa Fe Group
Limited) og omstillingen til visse investeringsaktiviteter under navnet EAC
Invest A/S oplyser selskabet hermed yderligere om de tilbageværende
væsentlige aktiver og giver i den forbindelse yderligere finansielle
oplysninger.

Væsentligste aktiver og verserende skattesager
Selskabets væsentligste aktiver vil, efter den igangværende
omstrukturering, udgøre minoritetsposter i 3 selskaber i Asien, som alle er
investeringer af ældre dato. Den ene minoritetspost vil efter
omstruktureringen være ejet direkte af EAC Invest A/S og de to resterende
minoritetsposter vil være ejet via 100% ejede datterselskaber. Posterne er
ikke umiddelbart likvide, men muligheder for afdisponering undersøges.
Endvidere har selskabet en række verserende skattesager, som belyst
nedenfor.

Thai Poly Acrylic Public Company Limited

* Børsnoteret på den thailandske børs (BKK: TPA)
* Ejerskab på 17,4% indirekte via The East Asiatic (Thailand) Company
Ltd (EAC Thailand) og Asiatic Acrylics Company Ltd. (totalt 34% i
partnerskab med Lucite International)
* Bogført værdi på DKK 18,9 mio. (pr. 30. juni 2019).

East Lake Villas

* Joint Venture med Shougang (China Steel) i et beboelses- og
kontorområde i Beijing
* Ejerskab på 5% via The East Asiatic Company (China) Ltd. (EAC China)
* Bogført værdi på DKK 11,7 mio. (pr. 30. juni 2019).

Zhongbao Drinking Water

* Joint Venture med Shougang i et firma, der tapper og sælger
flaskevand, baseret i Beijing
* Ejerskab på 35% overdrages direkte til EAC Invest A/S
* Bogført værdi på DKK 2 mio. (pr. 30. juni 2019).

Skatteforhold

* Som tidligere oplyst i årsrapporten 2018 har selskabet tre verserende
transfer pricing skattesager vedrørende den frasolgte Plumrose
forretning i Venezuela for perioden 2008-14.
* Den væsentligste sag blev vundet i landsskatteretten i juni 2019, men
Skattestyrelsen har anket afgørelsen og sagen afventer behandling. De
to øvrige sager behandles i landsskatteretten den 22. november 2019,
og selskabet har kontorindstillinger, som giver selskabet fuldt
medhold i begge sager fra skatteankestyrelsen.
* Såfremt alle sager falder positivt ud, vil det medføre en positiv
likviditetspåvirkning på netto DKK 9 mio. og selskabet vil herefter
have et samlet fremførbart underskud på estimeret DKK 85 mio.
* Såfremt alle sagerne, imod forventning, falder negativt ud, vil det
eliminere det fremførbare underskud og medføre en markant negativ
likviditetspåvirkning, der vil medføre væsentlig usikkerhed om
selskabets fortsatte drift.

Earn-out
-       Som tidligere oplyst (selskabsmeddelelse 16/2019) er der indgået
aftale om, at Santa Fe Group A/S vil modtage 15% af fortjenesten ved et
eventuelt videresalg af relocation-forretningen inden for 5 år efter
aftaleindgåelsen.

Selskabet har ikke rentebærende gæld, og forventer nu en samlet
kontantbeholdning pr. 31. december 2019 på omkring DKK 5 mio. Forventningen
er behæftet med usikkerhed, og afhænger i betydelig grad af resultaterne af
de verserende skattesager.

Cash-flow
Fremadrettet består selskabets indtægter udelukkende af udbytter fra
ovennævnte investeringer. Udbytterne er budgetteret til at være i niveauet
DKK 1 mio. årligt, idet beløbet naturligt vil afhænge af resultatet af de
underliggende aktiviteter i de pågældende selskaber. Selskabet anslår, at
de løbende administrative omkostninger vil ligge på cirka DKK 2 mio.
årligt, hvilket hovedsagligt omfatter udgifter til den fortsættende
notering på Nasdaq Copenhagen, samt administrative omkostninger i
selskabet, EAC Thailand og EAC China. Omkostningerne søges kontinuerligt
reduceret. Selskabet har på denne baggrund som forventning at operere med
et free cashflow på cirka DKK -1 mio. årligt, under forudsætning af et
udbyttestrømmen fortsætter på samme niveau og eksklusiv udfald af
skattesagerne.

Strategi
Selskabets afsøger muligheder for afdisponering af minoritetsaktiverne
bedst muligt. Tidshorisonten for afdisponering vil afhænge af udfaldet af
skattesagerne, som ved positivt udfald vil tilføre selskabet yderligere
likviditet. Når mulighederne er afdækket og der er mere klarhed over
udfaldet af skattesagerne, vil selskabet give en ny udmelding om langsigtet
strategi.

Med venlig hilsen

Santa Fe Group A/S (EAC Invest A/S)

For yderligere information kontakt venligst:
Martin Thaysen, CEO, tel. +45 35254300, e-mail mt@eac.dk

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse nr. 19 - Oplysninger om aktiviteter i det
fortsættende Santa Fe Group AS (kommende EAC Invest AS) samt
forventet cash-flow

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.