Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

SARSYS-ASFT: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

SARSYS-ASFT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, lämnar följande Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2018.

Andra halvåret, 1 juli - 31 december 2018
• Nettoomsättningen ökade under perioden 1 juli - 31 december med 89,4 procent till 32,0 Mkr (16,9 Mkr),
• Periodens resultat efter skatt för perioden 1 juli - 31 december uppgick till 707 kkr.(681 kkr),
• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,07 kr (0,10 kr),
• Likvidamedel per den 31 december uppgick till 1,7 Mkr (4,3 Mkr),
• Största ordern i koncernens historia, ett ramavtal om 35 Mkr, offentliggjordes i pressmeddelande den 12 juli 2018,

Helår 1 januari - 31 december 2018
• Nettoomsättningen ökade under perioden 1 januari - 31 december 2018 med 84,0 procent till 57,6 Mkr (31,3 Mkr),
• Årets resultat efter skatt för perioden 1 januari - 31 december uppgick till -5,4 Mkr (1,0 Mkr),
• Avskrivning goodwill uppgick för perioden 1 januari - 31 december till 1,4 Mkr,
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till - 0,51 kr (0,15 kr),
• Eget kapital per aktie per den 31 december uppgick till 2,00 kr (1,21 kr),
• Bolagets soliditet per den 31 december uppgick till 27 procent (45 procent),
• Likvida medel per den 31 december uppgick till 1,7 Mkr (4,3 Mkr),
• Inneliggande orderstock per den 31 december uppgick till cirka 66 Mkr.
• Styrelsen har beslutat att lämna kvartalsredogörelser med start för första kvartalet Q1 2019 tisdagen den 30 april 2019
• Halvårsrapport per den 30 juni 2019 kommer att lämnas måndagen den 26 augusti 2019,

Samtliga sifferuppgifter ovan avser koncernen. ASFT Industries AB med dotterföretag ingår i koncernredovisningen från och med kvartal 2, 2018.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades 1998 under namnet Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) med säte i Trelleborg. År 2016 ändrades firman till Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ). I mars månad 2018 förvärvades ASFT Industries AB med dotterbolag. Bolaget ändrade i maj 2018 firma till SARSYS-ASFT AB (publ) och säte till Köpingebro, Ystads kommun.

Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer friktions- och vädermätutrustning till såväl flygplatser som vägar på den internationella marknaden. Bolaget har en serviceavdelning som på kunds uppdrag kan utföra service och underhåll på mer än cirka 1 000 befintliga enheter runt om i världen. Utöver detta har bolaget agenturen för Lundberg - Hymas AB:s maskinsystem. Exportagenturen omfattar försäljning och serviceuppdrag i världens samtliga länder förutom Norden.

Händelser under perioden

1 juli - 31 december 2018
• Den största ordern i bolagets historia presenterades den 12 juli 2018. Då erhölls ett ramavtal på 35 Mkr med den svenska flygplatsoperatören Swedavia AB.
• Genombrottsorder avseende vägsegmentet presenterades den 23 november 2018. Då erhölls en order om totalt 5,5 Mkr från VNA Consulting Ltd, Durban, Sydafrika.
• Beslut fattades om fusion mellan Tradewind Aero AB och moderbolaget SARSYS-ASFT AB. Fusionen registrerades hos Bolagsverket under februari 2019.
• Beslut fattades angående en omorganisation där SARSYS-ASFT blir koncernens säljbolag och ASFT Industries blir koncernens produktions-, reservdels- och servicebolag. Omorganisationen har MBL-förhandlats och samtliga personalförändringar är genomförda per den 31 december 2018.

1 januari - 30 juni 2018
• Under året förvärvades ASFT Industries AB (ASFT) med dotterbolagen ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA av Tron Capital AB. Förvärvet beslutades på en extra bolagsstämma den 3 mars och tillträdet skedde per den 9 mars 2018.

• I förvärvet ingick en industriell produktionsanläggning inklusive en fastighet om cirka 3 000 kvm i Köpingebro, Ystad kommun.

• Produktionsanläggningen i Trelleborg flyttade i mars månad 2018 till helt nybyggda, förhyrda lokaler i Trelleborg. Avtalet tecknades redan hösten 2016 och lokalerna hyrs med en avtalsperiod om 3 år.

• Köpingebro är nytt säte och huvudkontor för den nybildade koncernen.

• Efter förvärvet av ASFT Industries har en omstrukturering inletts. Det innebär bland annat att ekonomi- och inköpsfunktionerna centraliserats till huvudkontoret. Vidare har all försäljning och produktionsplanering samlats till Köpingebro. Efter översyn av personalbehovet har, genom naturlig avgång, personalstyrkan reducerats från 37 till 28 heltidstjänster. Detta ger en väsentlig inbesparing om cirka 4,0 Mkr.

• Den 2 april tillträdde Fredrik Graflind som ny VD och koncernchef och Ulrica Graflind tillträdde som ekonomichef. Båda kommer från ASFT Industries där de innehaft motsvarande tjänster. Tidigare VD och koncernchef Mikael Ehrman har lämnat koncernen och sitt styrelseuppdrag för nya utmaningar.

• Årsstämman den 28 april beslutade att lämna utdelning om 5 öre per aktie.

Händelser efter periodens utgång
• Försäljningsframgångarna fortsätter under Q1, 2019. Orderingången var cirka 10 Mkr under perioden 1 januari till den 25 februari 2019.
• MBL förhandlingar har begärts med berörda fackförbund gällande minskning av personalen i dotterbolaget ASFT Weather System AB.

VD:s kommentar till väsentliga händelser, hela Bokslutskommunikén finns i den bifogade PDF-filen samt på Bolagets hemsida, www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com

En filmad VD-kommentar till bokslutskommunikén offentliggörs idag cirka kl 11 00 via separat pressmeddelande. Länk till filmen kommer även att publiceras på bolagets hemsida www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com under rubriken IR

Köpingebro den 26 februari 2019

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com mailto:fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2019 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen i Stockholm den 19 mars. Aktiedagen i Malmö den 20 maj. Aktiedagen i Göteborg den 24 september. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 februari 2019 kl. 08:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SARSYS-ASFT Pressrelease 2019-02-26.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25287
SARSYS-ASFT Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25288

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, Tradewind Aero AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com och www.ngm.se http://www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.