Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-18

Sarsys: Avsiktsförklaring gällande förvärv av huvudkonkurrenten ASFT Industries AB

AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE FÖRVÄRV AV HUVUDKONKURRENTEN ASFT INDUSTRIES AB

Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys), Trelleborg har tecknat avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva huvudkonkurrenten ASFT Industries AB, Köpingebro (Ystad) org nr 556616-1971, (ASFT).

Bakgrund
Sarsys är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går merparten på export.

ASFT är Sarsys huvudkonkurrent och med en större verksamhet inom samma sektor och gentemot samma kunder på den internationella marknaden. ASFT och Sarsys deltar regelmässigt i samma offentliga upphandlingar på den globala marknaden. Dotterbolaget ASFT Weather har egenutvecklad hård och mjukvara som är kompletterande till kärnverksamheten i dess båda affärsområden flyg och trafiksäkerhet. Dotterbolaget ASFT Inc har en mindre verksamhet i USA.

ASFT bildades år 2001 och har säte i Köpingebro.

Avsiktsförklaringen
Sarsys förvärvar 100 procent av aktierna i ASFT från huvudägaren Tron Capital AB. I förvärvet ingår även dotterbolaget ASFT Weather System AB och dotterbolaget ASFT Inc i Chicago, USA. För aktierna betalar Sarsys 4 000 000 nyemitterade aktier, 1 Mkr kontant och 300 000 teckningsoptioner med lösenpris 7 kr per styck. Teckningsoptionen löper från år 2019 till och med år 2021. Utöver detta tillkommer en tilläggsköpeskilling om 1,5 Mkr under år 2019 och en tilläggsköpeskilling om 1,5 Mkr år 2020. Tilläggsköpeskillingarna utbetalas under förutsättning att ASFT Weather genererar minst ett resultat efter finansnetto på 1 Mkr under år 2018 respektive år 2019.

Efter förvärv ökar koncernens samlade antal aktier till totalt 10 588 000 var av Tron Capitals andel om 4 000 000 aktier motsvarar 37,8 procent.

För att slutgiltigt förvärvsavtal ska tecknas skall sedvanlig finansiell och juridisk due diligens genomföras. För att genomföra förvärvet krävs ett positivt beslut från extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Vidare krävs att Tron Capital erhåller undantag för budplikten av Aktiemarknadsnämnden. Efter förhandsinformation från Aktiemarknadsnämnden görs bedömningen att dispens kommer att erhållas.

Tillträdesdag beräknas till den 15 mars 2018.

ASFT Industries, ASFT Weather System och ASFT Inc
Bolagen beräknas omsätta cirka 47 miljoner kr under 2017 och ge ett rörelseresultat om cirka 2,25 Mkr efter finansnetto.

ASFT Inc, USA, har år 2017 en omsättning på cirka USD 300,000 och ett rörelseresultat om cirka USD 20,000 efter finansnetto.

Affären innebär att den nya koncernen Sarsys - ASFT kommer att omsätta drygt 75 Mkr på årsbasis och med ett positivt resultat.

ASFTs VD Fredrik Graflind kommer att tillträda tjänsten som ny VD och koncernchef i samband med övertaget.

Synergieffekter
Ledningen för både Sarsys och ASFT gör bedömningen att stora effektiviseringsvinster går att uppnå genom sammanslagningen. Synergieffekten, bör på ett par års sikt, innebära besparingar på ett betydande antal miljoner kr per år.

Sarsys - ASFT kommer att delta under 2018 i Aktiespararnas Event, Aktiespararna i Vänersborg den 26 februari, Aktiedagen i Jönköping den 13 mars, Aktiekväll i Helsingborg den 26 mars, Aktiedag i Stockholm den 2 maj, stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november och stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Information om eventen kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Torsdag den 18 januari 2018

För mer information kontakta styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon

+46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Mer information om respektive bolag finns på www.sarsys.se http://www.sarsys.se och www.asft.se http://www.asft.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sarsys Pressrelease 2018-01-18.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22030

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolaget Tradewind Aero AB. Mer information finns på www.sarsys.se http://www.sarsys.se och www.ngm.se http://www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se http://www.sarsys.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.