Du är här

2018-08-31

SAS: BRÄNSLEKOSTNADER OCH PILOTKONKURRENS INDUSTRIPROBLEM - VD

STOCKHOLM (Direkt) De högre bränslepriserna i dollar är något som drabbar hela
flygindustrin. Vidare syns tecken på att det är tuffare att rekrytera viss
typ av personal, inte minst piloter.

Det sade SAS vd Rickard Gustafson under bolagets rapportkonferens på
fredagsförmiddagen.

"Det finns en risk för kostnadsinflation för att behålla eller rekrytera",
sade han angående läget i rådande konjunktur men påpekade att detta är något
som hela industrin påverkas av.

De högre bränslepriserna kombinerat med att löner kan tänkas öka är något som
branschen skulle behöva kompensera för på biljettprissidan. I den andra
vågskålen förväntas kapaciteten öka under nästa år, främst i Skandinavien och
Europa men delvis även interkontinentalt.

"Ett ökat antal säten tenderar att påverka yielden negativt", sade han med
påpekande att det är svårt att sia om vilken den sammantagna effekten av
dessa faktorer blir.

För Nyhetsbyrån Direkt påpekar han att bolaget ännu inte lagt en prognos för
2018/2019 men påpekar att hela flygbranschen - för att hantera situationen -
arbetar med sina biljettpriser samt med att ytterligare att sänka
kostnaderna.

De effektivitets-vinster om 530 miljoner kronor som SAS hittills uppnått under
innevarande räkenskapsår, utav bedömda 0,7 miljarder kronor detta helår,
lyckades i det tredje kvartalet kompensera för de 500 miljoner kronorna i
ökade bränslekostnader.

"De 500 miljoner kronorna i ökade bränslekostnader har kunnat absorberas med
hjälp av effektivitetsåtgärder", sade finanschefen Torbjørn Wist under
rapportpresentationen.

SAS bedömer att flygbränslekostnaden blir 0,6 till 0,7 miljarder kronor högre
under det innevarande kvartalet (augusti-oktober) mot föregående
räkenskapsårs fjärde kvartal.

SAS rådande effektiviseringsprogram pågår fram till 2020 och under kommande
räkenskapsår planerar bolaget för en kostnadssänkning om ytterligare 1,1
miljard kronor.

Vd:n Rickard Gustafson konstaterar för Nyhetsbyrån Direkt att SAS nu kommit
ungefär halvvägs i arbetet om besparingar på 3 miljarder kronor till år 2020.

"Det handlar mycket om att fortsätta öka flexibiliteten i verksamheten.
Säsonger ser olika ut och vi har ett större behov av medarbetare under
sommaren och mindre kapacitetsbehov på vintern", säger han vidare.

Därutöver lyfter han fram att avtalet med Cityjet är en annan viktig del,
liksom upprättandet av SAS Ireland. Utan Cityjets mindre jetflyg hade SAS
fått säga "adjö" till 5 miljoner passagerare, påpekar han. SAS hade 30
miljoner passagerare under helåret 2016/2017.

Utan SAS Ireland hade inte SAS exempelvis inte kunnat konkurrera om flyg till
London, lägger han till.

I det tredje kvartalet hade SAS extraordinära kostnader på 90 miljoner kronor
på grund av operativa utmaningar. Ytterligare 40 miljoner kronor väntas
belasta det fjärde kvartalets resultat. SAS Ireland hade i juli en
regelbundenhet på 92,3 procent och har stått för 25 miljoner kronor av
extrakostnaden om totalt 130 miljoner kronor. Cityjet har stått för 15
miljoner och SAS Skandinavien för 90 miljoner kronor.

"Det har varit trafikproblem inom Cityjet och SAS Ireland denna sommar men jag
vill understryka att det inte bara rört sig om SAS Ireland som svarar för sex
till sju flygplan av sammantaget 150 stycken", säger vd:n.

Från att SAS Ireland startades upp i december och till och med juni hade delen
bäst punktlighet. I juli var det dock några veckor med för låg
regelbundenhet. Det rörde sig dels om en för sen leverans från Airbus samt om
piloter med avtal som antingen inte började eller lämnade före
uppsägningstidens slut för att i stället påbörja arbete hos konkurrenter.

"Som nystartat, med sex plan under sommaren och nu sju, är SAS Ireland extra
känsligt för störningar", framhåller vd:n.

Vissa plan som var tänkta att levereras till SAS Ireland kommer nu i stället
att levereras till SAS Skandinavien tills den irländska delen fått reda på
sin besättnings-situation, lade han till.

Finanschefen Torbjørn Wist påpekade att SAS är oroat över den svaga svenska
kronan jämfört med dollarn, även om försvagningen mot norska kronan kunde
kompensera i det tredje kvartalet. SAS resultat före skatt påverkades netto
positivt av valuta med 187 miljoner svenska kronor i det gångna kvartalet.

"Men om dollar mot krona ligger kvar över 9 kommer valutaeffekten vara negativ
i det fjärde kvartalet", sade han.

Den kombinerade effekten av höga bränslepriser i dollar och en svag svensk
krona mot dollar kommer ha en "signifikant" inverkan, påpekade han vidare.

SAS har som strategi att säkra 40-80 procent av förväntad bränslekonsumtion
kommande tolv månader och arbetar med swappar och optioner. Den 31 juli var
51 procent av kommande tolv månaders bränsleförbruk säkrat samt 49 procent av
bedömt dollarunderskott de kommande tolv månaderna.

SAS löste in 70 procent av sina preferensaktier i februari i år. Bolaget har
ett intresse att ta ut preferensaktierna ur sin finansieringsstruktur, sade
finanschefen under fredagens rapportpresentation.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.